Registratiewijzer 2024 gepubliceerd

In tegenstelling tot andere jaren is het aantal gewijzigde registratieregels van de NZa per 1 januari 2024 beperkt. De belangrijkste wijziging is dat enkele definities niet meer zijn opgenomen, omdat deze geen wettelijke basis hebben en ook niet in andere sectoren worden gebruikt. Onder andere de begrippen ‘eigen patiënt’, ‘eigen zorgverlener’ en ‘hoofdbehandelaar’ komen te vervallen. De Federatie Medisch Specialisten heeft alle wijzigingen opgenomen in de Registratiewijzer 2024. 

Andere wijzigingen zijn veelal specialisme-specifiek. Zo wordt de toeslagprestatie voor rijbewijskeuringen gesplitst in een prestatie voor directe tijd en een prestatie voor indirecte tijd. In de regelgeving voor 2024 zijn ook nieuwe prestaties opgenomen, onder andere voor herstelzorg na vrouwelijke genitale verminking, diagnosecodes voor neuromodulatie, AYA-zorg bij kanker en de urinemarkertest.