Digitale zorg

De Federatie wil digitale zorg stimuleren en medisch specialisten ondersteunen bij het juist en passend gebruik ervan. Een belangrijke mijlpaal voor de Federatie is de gelijke vergoeding voor een e-consult. Ook is digitale zorg een actueel thema in de medische vervolgopleiding.

Volgens de Federatie is de inzet van e-health toepassingen immers een belangrijke voorwaarde voor de hoge kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Investeren in innovatie en digitale zorg is noodzakelijk voor het realiseren van juiste zorg op de juiste plek.

Tijdens de COVID-19 crisis heeft 90% van de medisch specialisten meer digitale zorg geleverd. Dat blijkt uit een enquête van de Federatie die door ruim 800 medisch specialisten is ingevuld. 88% van de ondervraagden willen consulten op afstand blijven leveren. De Federatie vindt dat medisch specialisten en hun patiënten de ruimte moeten krijgen om samen te beslissen over het inzetten van digitale zorg, en pleitte daarvoor in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens de Federatie is de inzet van e-health toepassingen immers een belangrijke voorwaarde voor de hoge kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Investeren in innovatie en digitale zorg is noodzakelijk voor het realiseren van juiste zorg op de juiste plek.

Tijdens de COVID-19 crisis heeft 90% van de medisch specialisten meer digitale zorg geleverd. Dat blijkt uit een enquête van de Federatie die door ruim 800 medisch specialisten is ingevuld. 88% van de ondervraagden willen consulten op afstand blijven leveren. De Federatie vindt dat medisch specialisten en hun patiënten de ruimte moeten krijgen om samen te beslissen over het inzetten van digitale zorg, en pleitte daarvoor in een brief aan de Tweede Kamer.

Digitale zorg zet de patiënt centraal. Voor sommige patiënten kan het lastig zijn om zich fysiek naar het ziekenhuis te begeven. Met e-health heeft de patiënt de keuze om bijvoorbeeld gebruik te maken van een telefonisch of e-mail consult met een medisch specialist. Om in de eigen, vertrouwde omgeving de mogelijkheid te hebben om een gesprek met een specialist te hebben, kan positief bijdragen aan en houdt rekening met de persoonlijke situatie van de patiënt en de regie die de patiënt kan nemen.

Registreren

De Federatie heeft inmiddels meerdere voorstellen voor digitale zorg voorgelegd aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op het gebied van o.a. telebeoordeling, telemonitoring en ziekenhuisverplaatste zorg. Een belangrijke mijlpaal voor de Federatie is de gelijke vergoeding voor een e-consult en consulten waarbij de patiënt naar de polikliniek komt. In de Handreiking e-consulten in de msz wordt uitgelegd hoe medisch specialisten de e-consulten in de praktijk op juiste wijze toepassen en registreren. Het gaat om drie vormen van e-consult: bel-consulten, schriftelijke consultaties en screen-to-screen consulten. De factsheet Vergelijking fysieke consulten en consulten op afstand kunnen medisch specialisten gebruiken om aan patiënten uit te leggen wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen fysieke consulten en e-consulten. In de factsheet Registreerbare zorgactiviteiten staat op een rijtje welke van deze vernieuwende zorgvormen geregistreerd kunnen worden.

Bekijk ook