Drie richtlijnmodules zorg op afstand gepubliceerd

Hoe kan zorg op afstand op een verantwoorde en effectieve manier worden toegepast in de medisch-specialistische zorg, en hoe vertaalt zich dit naar aanbevelingen in richtlijnen? De afgelopen maanden is dit voor drie aandoeningen onderzocht en zijn er aanbevelingen opgenomen in de richtlijnen Coeliakie en glutengerelateerde aandoeningen, Diabetes en Cataract. Als vervolgstap worden deze bevindingen door de Federatie, het NHG, V&VN en KNGF meegenomen in de ontwikkeling van een generieke module met algemene handvatten voor zorg op afstand voor alle wetenschappelijke verenigingen. 

Peter Wahab, werkgroepvoorzitter: ‘Tijdens de COVID-19 pandemie zijn vormen van zorg op afstand, zoals digitale zorg en tele- en/of belconsulten, uit noodzaak versneld toegepast in de medisch-specialistische zorg. Daarnaast wordt in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) zorg op afstand genoemd als een belangrijk onderdeel van passende zorg. Het bewijs uit de literatuur over zorg op afstand is echter nog beperkt. Wij hebben nu op basis van ervaringen en wensen van patiënten en zorgverleners voor drie aandoeningen aanbevelingen opgesteld, inclusief een afwegingskader, zodat arts en patiënt samen kunnen beslissen over de inzet van zorg op afstand. Bottom line van de aanbevelingen is dat een online afspraak op verschillende momenten in het zorgproces mogelijk is, maar wel altijd in afstemming tussen zorgverlener en patiënt en afhankelijk van het doel van de afspraak, de mogelijkheden om iets op afstand te kunnen doen of bespreken en of de voorwaarden voor een afspraak op afstand aanwezig zijn.’

Samenwerking

De richtlijnmodule Coeliakie is opgesteld door de mdl-artsen (NVMDL) en kinderartsen (NVK) in samenwerking met Nederlandse Coeliakie Vereniging (NCV). De module over diabetes is ontwikkeld door de internisten (NIV) in samenwerking met de Diabetes Federatie. De module over cataract is ontwikkeld door de oogartsen (NOG) in samenwerking met de Oogvereniging. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft deze trajecten ondersteund.

Bekijk de modules:

Download het artikel over dit onderwerp in het Tijdschrift voor Human Factors.