Brief aan Kamer over opt-out medicatieoverdracht

In aanloop naar het commissiedebat digitale ontwikkelingen in de zorg heeft de Federatie samen met 13 andere zorgpartijen een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. In de brief vragen wij de Kamer een wettelijke opt-out voor medicatieoverdracht.

Om goede en passende zorg te kunnen geven, is het essentieel dat zorgverleners op de hoogte zijn van het medicijngebruik van hun patiënten. Nu is het zo dat iedere arts, psychiater, tandarts, apotheek of ziekenhuis een eigen beperkt overzicht heeft van de medicatie van een patiënt.

Patiënten moeten erop kunnen rekenen dat hun relevante gezondheidsgegevens compleet en inzichtelijk zijn op het moment dat ze zorg nodig hebben. De huidige systematiek belemmert dit en sluit onvoldoende aan bij de praktijk en verwachting van veel patiënten. Dat moet anders. Wij pleiten voor een ‘opt-out systeem’ waarbij overdracht en uitwisselen van relevante, noodzakelijke medicijn gegevens altijd mogelijk is, mits de patiënt niet expliciet aangeeft dat niet te willen.

Vorige week donderdag is tijdens het debat ‘Opname opnamestops en lange wachttijden bij en het sluiten van spoedeisende hulpposten’ een motie ingediend door de VVD en D66 die vraagt de regering om ‘te verkennen of actuele medicatieoverzichten van patiënten onder de reikwijdte van het wetsvoorstel om een opt-out in de acute zorg kunnen vallen.

Over de motie wordt dinsdag 27 juni gestemd

Lees de brief