Brief Kamerdebat digitale ontwikkelingen in de zorg

In aanloop naar het commissiedebat digitale ontwikkelingen in de zorg heeft de Federatie een brief gestuurd aan de Tweede Kamercommissie voor VWS.

In de brief vraagt de Federatie de Kamer om bij de minister te benadrukken dat medisch specialisten veel kansen zien in e-health maar dat we op dit moment in veel ziekenhuizen en instellingen werken met ontoereikende ICT-voorzieningen om e-health succesvol toe te passen. Daarom vragen we aandacht voor het beschikbaar krijgen van de juiste faciliteiten en goedwerkende techniek om ruim baan te maken voor vernieuwende toepassingen.
Daarnaast wijst de Federatie in de brief er op dat administratielast door de medisch specialisten wordt ervaren als een van de oorzaken van de hoge werkdruk. Gebrekkige databeschikbaarheid is een grote bron van ergernis en levert risico’s op voor de patiëntveiligheid. Er is behoefte aan een systeem dat voelt als een EPD.

Lees onze brief aan de Tweede Kamer