Administratielast

Administratielast in de medisch-specialistische zorg is een veelkoppig monster. Duurzame oplossingen zijn nodig en dat kunnen de medisch specialisten niet alleen. Daar waar dat wel kan, zoals bij visitatie en indicatoren, pakken medisch specialisten dat op en schrappen en/of passen waar nodig beleid aan. Met als doel meer tijd voor de patiënt en meer werkplezier voor de dokter. Bekijk de (ont)regel acties van medisch specialisten. #laatdoktersdokteren

Laat dokters dokteren

Gebrekkige gegevensuitwisseling is een grote frustratie van artsen en een belangrijke oorzaak van onnodige administratielast. Er gaat veel tijd verloren omdat dokters in ziekenhuizen en instellingen te maken hebben met de tekortkomingen van de ict-systemen en het Elektronisch Patiëntendossier (epd). De artsen zeggen dan ook niets voor niets: Laat dokters dokteren. Onder dit motto laat dokters dokteren heeft de Federatie diverse acties richting politiek, betrokken stakeholders en eigen achterban ondernomen om de gebrekkige gegevensuitwisseling in de medisch-specialistische zorg onder de aandacht te brengen.

Laat dokters dokteren

Gebrekkige gegevensuitwisseling is een grote frustratie van artsen en een belangrijke oorzaak van onnodige administratielast. Er gaat veel tijd verloren omdat dokters in ziekenhuizen en instellingen te maken hebben met de tekortkomingen van de ict-systemen en het Elektronisch Patiëntendossier (epd). De artsen zeggen dan ook niets voor niets: Laat dokters dokteren. Onder dit motto laat dokters dokteren heeft de Federatie diverse acties richting politiek, betrokken stakeholders en eigen achterban ondernomen om de gebrekkige gegevensuitwisseling in de medisch-specialistische zorg onder de aandacht te brengen, zoals met de muzikale actie met rapper Lange Frans.

 

 

 

 

(Ont)Regel de Zorg

Medisch specialisten zijn twee werkdagen per week bezig met administratie, waarvan de helft als onzinnig wordt ervaren. Dit is een van de belangrijkste conclusie uit een onderzoek van de Federatie en de VvAA naar de administratielast onder medisch specialisten. Ruim 3000 medisch specialisten en aios hebben aan het onderzoek deelgenomen. De resultaten van dit onderzoek zijn input geweest voor het Actieplan (Ont)Regel de Zorg voor de medisch-specialistische zorg dat het ministerie van VWS samen met de veldpartijen heeft opgesteld.

(Ont)Regel-acties

De Federatie en wetenschappelijke verenigingen hebben mede in het kader van het Actieplan (Ont)Regel de zorg waar nodig beleid aangepast en/of regels geschrapt om de administratielast te verminderen. Bekijk het overzicht.