Actief vermelden BIG-nummer van de baan

Sinds 1 januari 2021 gold de verplichting voor artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren om het BIG-nummer op de professionele website en in de e-mailondertekening kenbaar te maken. De minister van VWS heeft echter in juni 2023 besloten om deze verplichting te schrappen; de lasten wegen niet op tegen het nut, de noodzaak en de proportionaliteit van deze maatregel. BIG-geregistreerde zorgverleners zullen hun BIG-nummer nog wel moeten verstrekken wanneer erom wordt gevraagd.  
 
Het schrappen van de verplichting is een van de maatregelen uit een verzamelbrief over de Wet BIG die de minister van VWS maandag 26 juni naar de Tweede Kamer stuurde. Vanwege de hoge werkdruk voor beroepsbeoefenaren, de krappe arbeidsmarkt, de urgente uitdagingen op de arbeidsmarkt en de nog steeds toenemende aandacht voor het ontregelen van de zorg heeft de minister besloten de verplichting het BIG-nummer actief te vermelden te schrappen.