Brief aan Tweede Kamer over zorgen arbeidsmarktbeleid

De Federatie Medisch Specialisten uit in een brief aan de Tweede Kamer haar zorgen over het arbeidsmarktbeleid in de zorg. Op 18 januari vindt hierover het commissiedebat plaats in de Tweede Kamer. De Federatie vraagt de Tweede Kamer om in de transformatie naar passende zorg waakzaam te zijn voor toenemende regeldruk, controledrang, administratielast en het tekort aan personeel. Daarnaast pleit de Federatie ervoor om de toenemende arbeidsmarktproblematiek van de startende medisch specialisten hoog op de agenda te zetten.

De druk op de zorgprofessional is hoog en de komende jaren zal deze druk toenemen door multimorbiditeit, vergrijzing en technologische ontwikkelingen. De Federatie is bezorgd dat de implementatie van het Integraal Zorgakkoord en de transformatie naar passende zorg leiden tot meer regeldruk en controledrang. 

Ten tweede moet de administratielast voor zorgprofessionals worden verminderd. Recent heeft de Tweede Kamer de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling (WEGIZ) aangenomen maar dit is slechts een eerste stap in het oplossen van de problematiek rondom gegevensuitwisseling. Zorgprofessionals moeten kunnen rekenen op gebruiksvriendelijke epd-systemen die het zorgproces ondersteunen. De Federatie vraagt in te zetten op een data-infrastructuur die voelt als één epd-systeem.

Ten slotte vraagt de Federatie aandacht voor de positie van startende medisch specialisten. Er zijn al langere tijd zorgen over het gebrek aan permanente posities en de beroepsinvulling van tijdelijke posities onder startende medisch specialisten. Het is eeuwig zonde als startende medisch specialisten geen aansluiting vinden op arbeidsmarkt. Daarnaast dreigen veel jonge specialisten het vak te verlaten wegens te hoge werkdruk en gebrek aan perspectief, terwijl zij hard nodig zijn om de zorg van hoge kwaliteit, betaalbaar en toegankelijk te houden. 

Lees de brief