“De dokter wil geen nummer zijn!”

De Federatie Medisch Specialisten vindt de invulling van de verplichting waarop artsen hun BIG-nummer actief bekend moeten gaan maken buitenproportioneel en onacceptabel. Volgens het ministerie van VWS moeten vanaf 1 april artsen hun big registratienummer zichtbaar maken op websites en andere digitale media, briefpapier en e-mailondertekening, facturen en op bordjes bij de wachtkamer. De wetswijziging leidt tot grote ergernis onder artsen in het hele land.

Op sociale media verschijnen het hele weekend talloze boze reacties en ook in ziekenhuizen, instellingen en huisartsenpraktijken wordt heftig gediscussieerd. De reacties gaan over administratielast, over gebrek aan vertrouwen, en over kostenverspilling. Een aantal reacties: “Er zijn belangrijkere zaken om je druk over te maken en tijd aan te besteden. En dan bedoel ik onze patiënten.” “Mensen hebben geen idee wat er gaande is in de zorg en dat al dat continue ge-registreer en regels iedereen demotiveert.” “Krankzinnig plan, onbegrijpelijk.” “Welk probleem wordt er met deze onzin eigenlijk opgelost.” “De patiënt wil geen nummer zijn, maar de dokter wordt het nu wel”.

Deze voorgestelde wetswijziging gaat duidelijk volkomen voorbij aan draagvlak onder artsen. Daarom zullen de Federatie en de KNMG met spoed aandringen op aanpassing van deze maatregelen. De KNMG meldt op haar website dat er geen overleg is geweest over de manier waarop deze wetswijziging zou worden geregeld, terwijl de minister dit wél had toegezegd in een brief aan de Tweede Kamer: “De KNMG heeft daar pas vorige week informatie over gekregen en stelde vast dat het om een veel omvangrijkere verplichting voor artsen gaat dan gedacht.”

De wetswijziging moet het mogelijk maken dat het voor patiënten makkelijker te controleren is of een zorgverlener in het BIG-register staat ingeschreven. De Federatie Medisch Specialisten vindt dat de patiënt moet kunnen nagaan dat een arts bevoegd is, maar de manier waarop is totaal doorgeschoten. Wij dringen bij het ministerie van VWS aan op aanpassingen en een latere ingangsdatum van deze regelgeving.