Nieuwsbrieven

De Federatie verstuurt regelmatig een nieuwsbrief aan medisch specialisten met daarin het laatste politieke en wetenschappelijke nieuws over de medisch-specialistische zorg in Nederland, met opinies, nieuwe handreikingen, richtlijnen en met nieuws vanuit de 32 wetenschappelijke verenigingen. Wilt u onze nieuwsbrief ook ontvangen, dan kunt u zich daarvoor inschrijven via de link hieronder.

Aanmelden Federatienieuwsbrief

Naast de Federatienieuwsbrief versturen we ook een aantal themanieuwsbrieven, waar u zich apart voor kunt aanmelden:

  • Nieuwsbrief Juiste zorg op de juiste plek: Met juiste zorg op de juiste plek werken we aan transformatie van de zorg zodat we aan iedere patiënt passende zorg kunnen verlenen. Passende zorg is zorg die van hoge kwaliteit is, voor elke Nederlander toegankelijk, en tegelijkertijd ook betaalbaar. In de nieuwsbrief komen medisch specialisten aan het woord die zich bezighouden met een van de vele projecten rondom juiste zorg op de juiste plek. Meld u aan.
  • Nieuwsbrief Medische vervolgopleidingen: Voor opleiders, aios en onderwijskundigen. In deze nieuwsbrief die meerdere keren per jaar verschijnt, leest u de laatste updates en ontwikkelingen over medische vervolgopleidingen. Meld u aan.
  • Nieuwsbrief 'Inspiratie voor Samenbeslissers': Ieder kwartaal komt ‘Inspiratie voor samenbeslissers’ uit, een nieuwsbrief over samen beslissen. In de nieuwsbrief delen we kennis en ervaringen. Het is een initiatief van het Programma Uitkomstgerichte Zorg waarvan de Federatie Medisch Specialisten een van de partners is. Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Archief Federatienieuwsbrieven