Stem van de dokter

De Federatie Medisch Specialisten vindt dat medisch leiderschap richtinggevend moet zijn in het zorgbeleid van het nieuwe kabinet. Daarom laten we de stem van de dokter horen in politiek en samenleving over thema’s die medisch specialisten en patiënten aangaan. We hebben in een peiling aan medisch specialisten gevraagd wat hun boodschap is aan het nieuwe kabinet. Deze boodschappen delen we via nieuwsberichten, brieven, social media en video’s. 

'Ondanks dat er voldoende werk is in de zorg zitten jonge medisch specialisten thuis, vertrekken naar het buitenland of verlaten het vak totaal. Dat vind ik een onbegrijpelijke situatie. En het is eeuwig zonde van het verlies aan potentie en talent.’

video-play-button
Bekijk de boodschap

'Juist in deze tijd waarin zoveel patiënten verplaatst worden tussen ziekenhuizen, is het niet meer uit te leggen dat het uitwisselen van medische gegevens in de zorg niet goed geregeld is.'

video-play-button
Bekijk de boodschap

'Er moet meer aandacht komen voor de druk op de Nederlandse zorg en het effect daarvan op ouderen in Nederland'

video-play-button
Bekijk de boodschap

'Zet het probleem van schaarse en dure medische hulpmiddelen hoog op de agenda en maak concreet werk van een Europees register voor medische hulpmiddelen'

video-play-button
Bekijk de boodschap

‘Ik maak me zorgen over het ziekteverzuim en het verloop in de zorg, met name bij verpleegkundigen'

video-play-button
Bekijk de boodschap

Boodschap van een psychiater aan het nieuwe kabinet

'Ik maak me zorgen over het tekort aan ic-verpleegkundigen. Ook vraag ik aandacht voor de communicatie naar niet-westerse Nederlanders over bijvoorbeeld het coronabeleid'.

video-play-button
Bekijk de boodschap

'Ik maak me zorgen over jonge artsen die overwegen het vak te verlaten. Stop met regels die leiden tot administratielast en heb oog voor de positie van de jonge specialist.'

video-play-button
Bekijk de boodschap

Boodschap van een radioloog aan het nieuwe kabinet

Boodschap van een kinderarts aan het nieuwe kabinet

‘Mijn oproep aan de politiek: Haal de acute kinder- en jeugdpsychiatrie weg bij de gemeente en regel dit weer op landelijk niveau, want deze kinderen worden nu niet op tijd geholpen.‘

video-play-button
Bekijk de boodschap

‘Er wordt in Nederland veel te weinig over de dood gesproken. Ik roep de politiek op om palliatieve zorg bespreekbaar te maken, in de Tweede Kamer, de huiskamer en in de spreekkamer’

video-play-button
Bekijk de boodschap

Boodschap van een internist aan het nieuwe kabinet

‘Ik vind het een heel slecht idee dat politieke partijen medisch specialisten willen dwingen in loondienst te gaan. Doe dat niet, maar werk samen met ons aan kwalitatief goede zorg, toegankelijk en betaalbaar’

video-play-button
Bekijk de boodschap

‘Heb aandacht voor het kwetsbare kind. Ik denk aan de kinderen met mentale problemen die ook nog te maken hebben met wachtlijsten. Doe er wat aan’

video-play-button
Bekijk de boodschap

Boodschap van een cardioloog aan het nieuwe kabinet

Boodschap van een mdl-arts aan het nieuwe kabinet

‘We maken ons zorgen over de oplopende tekorten van ok-personeel en verpleegkundigen. Zorg dat het vak aantrekkelijk blijft’

video-play-button
Bekijk de boodschap

‘Zet vol in op preventie. Dan zorgen we ervoor dat de samenleving gezonder wordt en houden we de zorg betaalbaar en toegankelijk voor iedereen’

video-play-button
Bekijk de boodschap

Boodschap van een klinisch chemicus aan het nieuwe kabinet

‘Dring de administratielast terug zodat wij ons kunnen bezighouden met waar we goed in zijn, namelijk luisteren naar en behandelen van de patiënt’

video-play-button
Bekijk de boodschap

Boodschap van een reumatoloog aan het nieuwe kabinet

‘Maak gebruik van onze kennis en expertise op het gebied van antibioticaresistentie en infectieziekten. Zo voorkomen we onnodige kosten’

video-play-button
Bekijk de boodschap

‘We hebben een chronisch tekort aan ic-verpleegkundigen, help ons daarbij’

video-play-button
Bekijk de boodschap

Boodschap van een chirurg aan het nieuwe kabinet

Boodschap van een internist aan het nieuwe kabinet

‘Geef ruimte en vertrouwen aan de intrinsieke motivatie van dokters. Dat leidt tot innovatie- en organisatiekracht’

video-play-button
Bekijk de boodschap