Brief Federatie aan minister Kuipers met visie op coalitieakkoord

De Federatie Medisch Specialisten heeft maandag 21 februari in een brief aan minister Kuipers haar visie op het coalitieakkoord gedeeld. In de brief staat Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem stil bij de nauwe samenwerking met minister Kuipers, destijds voorzitter van het LCPS, tijdens de afgelopen twee jaren van de coronacrisis. Van Benthem schrijft dat er behoefte is aan een middellange termijnvisie voor de ziekenhuizen en investeringen in de medisch-specialistische zorg. Binnenkort zal Van Benthem de brief tijdens een gesprek met minister Kuipers toelichten. 

‘Nederland moet de zorg niet zien als kostenpost, maar als een sector om in te investeren,’ aldus Van Benthem. In het coalitieakkoord staat dat het kabinet meer aandacht wil voor preventie en een gezonde levensstijl van jongs af aan. De Federatie ondersteunt dit punt van harte.  

Lees hier de brief aan minister Kuipers

Bijlagen bij de brief: