Medisch specialistische bedrijven publiceren manifest

Alle medisch specialistische bedrijven (msb’s) hebben het manifest ‘Vrijgevestigd medisch specialisten: onmisbare partner voor de toekomst van de zorg’ gepubliceerd. Het manifest is een reactie op een passage in het coalitieakkoord over een gedwongen dienstverband voor vrijgevestigd medisch specialisten. In het manifest stellen de 60 msb’s dat ‘dit regeringsvoornemen veel onbegrip, onrust en boosheid in de Nederlandse ziekenhuizen oplevert. Gedwongen dienstverband lost geen enkel probleem op, het creëert er juist een.’
 
In Nederland werken 7.000 van de 23.000 medisch specialisten als vrijgevestigd arts, de rest werkt in dienstverband. De msb’s vertegenwoordigen alle 7.000 vrijgevestigd medisch specialisten en roepen namens hen op tot behoud van de vrije beroepskeuze van medisch specialisten.  

Lees het manifest van de msb’s