Podcast 1: Passende zorg; efficiënte oplossing of bezuinigingsmaatregel?

Kno-arts en Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem bespreekt met anios chirurgie Emma Gertsen en gastro-intestinaal en oncologisch chirurg en Federatiebestuurder Jelle Ruurda wat passende zorg is. De politiek wil de stijgende zorgkosten oplossen door meer efficiëntie af te dwingen. In het coalitieakkoord staat: ‘passende zorg is de norm.’ Wat betekent dit? En wat betekent dit voor medisch specialisten? 
Volgens Gertsen zou het streven van passende zorg moeten zijn dat het goed en toegankelijk is. Met haar promotieonderzoek laat ze zien wat zorgevaluatie kan betekenen voor de patiënt en wat het de maatschappij oplevert. Van Benthem vraagt zich af of passende zorg als verkapte bezuinigingsmaatregel wordt gebruikt. Volgens Ruurda is het aan de zorgprofessional en de patiënt om samen te beslissen wat passende zorg is. Hij benadrukt dat medisch specialisten niet de intentie hebben tot overbehandeling of overproductie.

Meer luisteren?

Over de podcast

In deze podcast gaan medisch specialisten met elkaar en andere deskundigen, zoals verpleegkundigen, patiënten en ziekenhuisbestuurders, in gesprek over belangrijke thema's binnen de zorg. Denk aan passende zorg, jonge medisch specialisten op de arbeidsmarkt, het tekort aan verpleegkundigen, de inhaalzorg en meer. 

Beluister onze podcast ook op Spotify of iTunes.