Podcast 7: Acute zorg - 'Hebben we bedden?'

‘Ik zou echt minister Kuipers willen waarschuwen voor het doorduwen van centralisatie van zorg,’ zegt internist acute geneeskunde Marjolein Kremers in de podcast van de Federatie over acute zorg. ‘En ik zou willen oproepen om zorgprofessionals zelf goede netwerken te laten vormen en regionale afspraken te maken, hoe die acute zorg behouden kan blijven. Dat kunnen we prima zelf.’

De druk op de acute zorg is hoog. Als gevolg van de vergrijzing en het tekort aan zorgpersoneel is de verwachting dat deze druk in de toekomst verder toeneemt. Hoe zorgen we ervoor dat de spoedeisende hulp toegankelijk en betaalbaar blijft? Op welke manier kunnen we de acute zorg het beste organiseren? Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem spreekt naast Marjolein Kremers ook met spoedeisende hulp arts Heleen Huisman en bestuursvoorzitter van het Albert Schweitzer ziekenhuis Peter van der Meer. 

Heleen Huisman: ‘Mijn dienst begint over het algemeen met de vraag; hebben we bedden? Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag. En dat heeft effect op mijn werkplezier, op het werkplezier van het hele team en op de wachttijd en de behandeling van de patiënt. Ik werk nu 15 jaar in ziekenhuis Bernhoven en dit is echt iets van de laatste drie jaren.’ 

Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft wel eens de spoedeisende hulp tijdelijk moeten sluiten. Had dit met de instroom, doorstroom en uitstroom te maken, vraagt Van Benthem zich af? ‘Ja, zeker. Het had ook met corona te maken. En daarnaast is het ziekteverzuim in de klinieken hoog. Het aantal bedden dat dan beschikbaar is, is dan beperkt. En dan heb je heel snel een opstopping op de spoedeisende hulp,’ geeft Peter van der Meer aan.  

Marjolein Kremers deed onderzoek naar de organisatie en kwaliteit van de spoedzorg op het gebied van interne geneeskunde. Haar belangrijkste conclusie is dat er te weinig data beschikbaar is over de organisatie van de spoedeisende hulp in Nederland om te kunnen besluiten tot centralisatie.  

Meer luisteren?

Over de podcast

In de podcast Stem van de dokter gaan medisch specialisten met elkaar en andere deskundigen, zoals verpleegkundigen, patiënten en ziekenhuisbestuurders, in gesprek over belangrijke thema's binnen de zorg. Denk aan passende zorg, maatschappelijke rol van medisch specialisten, het tekort aan verpleegkundigen, de inhaalzorg en meer.

Beluister onze podcast ook op Spotify of iTunes.
 

Zoektermen boosten
podcast