Podcast 3: De maatschappelijk betrokken dokter

Kno-arts en Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem gaat met longarts Wanda de Kanter en internist Robin Peeters in gesprek over hun acties en initiatieven buiten het ziekenhuis. Maakt je dit uiteindelijk tot een betere medisch specialist? Zou elke medisch specialist dit moeten doen? En wat heeft een patiënt aan een maatschappelijk betrokken medisch specialist?

Wanda de Kanter is ruim 30 jaar longarts en zij zet zich al jarenlang actief in tegen roken. Internist Robin Peeters ging samen met onder andere huisarts Shakib Sana de markt op om in gesprek te gaan over het belang van vaccineren. Ook richtte hij de Vaccinatie Twijfeltelefoon op.

‘Steeds meer ging het me dagen dat een groot deel van mijn werk te voorkomen is', zegt De Kanter. ‘En als je dan zoveel mensen met longkanker en COPD hebt gezien en slechtnieuwsgesprekken met hen hebt gevoerd, dan ga je ook zien dat er een groot verschil is in gezondheid tussen hoog- en laagopgeleide mensen, de gezondheidskloof. Dat heeft mij uiteindelijk dat maatschappelijke bewustzijn gegeven.’

Voor Robin Peeters was het effect van de coronapandemie aanleiding om in actie te komen. ‘Ik kan me nog heel goed herinneren dat we als dokters vorig jaar een enorme druk ervaarden in het ziekenhuis', zegt Peeters. 'En op datzelfde moment keken we dagelijks naar het aantal prikken, omdat we wisten dat vaccineren ons uit de crisis ging helpen. Toen raakte ik in gesprek met huisartsen in Rotterdam die aangaven dat de vaccinatiegraad in bepaalde wijken veel lager was dan in andere wijken. Dat was het moment dat ik realiseerde hier moeten we iets mee, want het zijn juist de mensen uit de kwetsbare wijken die op de COVID-afdeling liggen.’  

Meer luisteren?

Over de podcast

In de podcast Stem van de dokter gaan medisch specialisten met elkaar en andere deskundigen, zoals verpleegkundigen, patiënten en ziekenhuisbestuurders, in gesprek over belangrijke thema's binnen de zorg. Denk aan passende zorg, maatschappelijke rol van medisch specialisten, het tekort aan verpleegkundigen, de inhaalzorg en meer.

Beluister onze podcast ook op Spotify of iTunes.
 

Zoektermen boosten
podcast