Pleidooi dermatoloog en msb-voorzitter Amber Goedkoop

‘Focus op de gezamenlijke kracht’

Toen politieke partijen gedwongen loondienst als thema in hun verkiezingsprogramma opnamen, groeide bij dermatoloog Amber Goedkoop sterk het gevoel dat ze iets moest doen. Ze vraagt zich af: Hoe bestaat het dat verkeerde beeldvorming mij de keuze ontneemt om vrijgevestigd medisch specialist te zijn? 

Afbeelding magazine

‘Natuurlijk tekende ik als voorzitter van ons msb het manifest dat stelt dat vrijgevestigd medisch specialisten een onmisbare partner zijn voor de zorg. En nee, dat is niet polariserend ten opzichte van specialisten in loondienst. Integendeel. De discussie draait niet om kwaliteitsverschil; als dokters staan wij allen voor het leveren van de beste zorg voor onze patiënten. Waar het om draait is het belang van keuzevrijheid: pas als we vrij kunnen kiezen zijn we op ons best. Al tijdens mijn opleiding wist ik dat míj het vrije beroep het best past, ook al had ik op dat moment nog geen volledig zicht op wat hier allemaal bij komt kijken - daar werd in de opleiding toen nog weinig aandacht aan besteed. Nooit heb ik spijt gehad van mijn keuze, nooit getwijfeld of loondienst misschien toch … Als vrijgevestigde voel ik me persoonlijk als een vis in het water. Ik houd van het ondernemerschap dat bij het vrijgevestigd beroep komt kijken en de kansen die dit biedt om ook op bestuurlijk niveau mee te denken. Dat is een mindset die voor anderen helemaal niet hoeft op te gaan.

Nu ben ik van nature een rustig en beschouwelijk persoon. Ik koers graag op feiten, en kijk daardoor ook met de nodige distantie en begrip naar besluitvorming die niet de mijne zou zijn. Toch stoort de huidige politieke discussie over de vermeende problematiek rondom vrijgevestigd medisch specialisten me enorm, net als de manier waarop de media dit aanwakkeren. Dat we worden weggezet als graaiers die zich laten sturen door perverse prikkels deugt van geen kant en doet geen recht aan de inspanningen van vrijgevestigd medisch specialisten om de zorg betaalbaar te houden.  

Twee jaar sta ik inmiddels als voorzitter met mijn bestuur aan het roer van een coöperatie met 250 medisch specialisten. Ik geniet van hun creativiteit en inspanningen om de zorg nog efficiënter en effectiever te organiseren. Oók van mijn collega’s in loondienst overigens. Met de raad van bestuur, ons stafbestuur, onze cliëntenraad en de ondernemingsraad bedenken we creatieve oplossingen om de zorg beter te maken. Dus vertel mij eens waarom we dat allemaal overhoop zouden gooien? Ik zie het msb ook zeker niet alleen als een financieel bedrijf. Natuurlijk is de verdeling van het honorarium een van onze taken en dragen we bij aan investeringen in kwaliteit van zorg in het ziekenhuis. Maar een groot deel van onze tijd besteden we direct aan patiënten die we vanuit onze passie willen helpen.

De discussie over de vermeende problemen van het vrijgevestigd beroep woekert voort terwijl we ons druk zouden moeten maken over werkelijke problemen, zoals de transformatie die nodig is om de zorg betaalbaar te houden. Dáár wil ik mijn energie in steken, niet in allerlei vooroordelen en ongenuanceerde beelden die je eenvoudig kunt weerleggen met feiten. Zo zouden msb’s de gelijkgerichtheid en bestuurbaarheid in de weg staan, terwijl uit verschillende onderzoeken - waaronder van toezichthouder NZa - blijkt dat die gelijkgerichtheid de laatste jaren juist is toegenomen.

Laten we dus stoppen mee te gaan in de beeldvorming dat het vrijgevestigd beroep een probleem is. In plaats van ons te richten op de verschillen tussen loondienst en vrijgevestigden moeten we ons focussen op de kracht die artsen in loondienst en in een msb samen kunnen leveren. Vanuit verschillende perspectieven verbeteren we iedere dag opnieuw de zorg en voegen we waarde toe aan het leven van onze patiënten. Zij aan zij is ”the sky the limit”, iedere dag opnieuw. Dwing je ons in loondienst, dan verliest de zorg een unieke en zeer effectieve dualiteit.’

Amber Goedkoop is dermatoloog en voorzitter van het Coöperatief MSB St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht


Download het artikel als pdf
Lees meer artikelen uit het magazine

Bekijk ook