Algemene voorwaarden, klachtenregeling en privacyverklaring

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van De Academie.

Accreditatie

De meeste trainingen zijn geaccrediteerd voor medisch specialisten, klinisch fysici, klinisch chemici en ziekenhuisapothekers. Op basis van de ondertekende presentielijst worden de verdiende PE-punten door De Academie toegevoegd in GAIA.

Annuleringsvoorwaarden

Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot een cursus heeft de cursist het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Na afloop van de bedenktijd van veertien dagen geldt de volgende annuleringsregeling:

  • annulering voordat de cursus is begonnen geschiedt schriftelijk (mag ook per e-mail);
  • bij annulering tot 1 maand voor aanvang van de cursus is de deelnemer 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
  • bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang van de cursus is de deelnemer 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50-;
  • bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van de cursus is de deelnemer de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd;
  • na aanvang van de cursus is annulering niet meer mogelijk. Tussentijdse beëindiging of indien cursist anderszins niet meer aan de cursus deelneemt, geeft geen recht op enige terugbetaling.

Voor de volledige algemene voorwaarden verwijzen wij jou naar de documentatie hieronder. Je vindt hier ook de privacyverklaring en de klachtenregeling.

Download de algemene voorwaarden

Download de privacyverklaring

Download de klachtenregeling