Opleiden 2025: Waar staan we nu?

Medische vervolgopleidingen zijn constant bezig de opleidingen zo goed mogelijk te laten aansluiten op de zorgvraag van de toekomst, actuele maatschappelijke ontwikkelingen en op technologische innovaties. Het project Opleiden 2025 van de Federatie Medisch Specialisten ondersteunt de 32 wetenschappelijke verenigingen hierbij. Gezamenlijk wordt er onder andere gewerkt aan het mogelijk maken van interprofessioneel opleiden op de werkvloer, het integreren van nieuwe thema‚Äôs en een advies voor een overkoepelende opleidingsstructuur voor alle 30 medische vervolgopleidingen.  

Sinds de start van het project in oktober 2019 is er al veel bereikt. Zo is er een Digitale Leeromgeving (DLO) opgezet waarin de wetenschappelijke verenigingen (wv-en) e-learning en blended learning ontwikkelen en aanbieden aan aios. Dertien wv-en maken al actief gebruik van de DLO met ruim 1.800 gebruikers. Bovendien is het door de inzet van de DLO mogelijk om van elkaars onderwijsaanbod gebruik te maken en dat samen te ontwikkelen. Zo is er een online module neuroradiologie die de neurologen en radiologen samen ontwikkeld hebben. En is er vanuit de DLO een koppeling gemaakt naar het toetssysteem RemindoToets, waarvan sinds de start in 2020 alle negentien wv-en die zelf de aios examineren gebruik van maken, met bijna 10.000 toetsafnames in het laatste jaar. 

Daarnaast zijn er acht experimenten opgestart in opleidingsinstellingen waar interprofessioneel samenwerken in de praktijk wordt gebracht. De lessons learned in deze experimenten worden vertaald in ruim 30 interprofessionele werkvormen die in de tweede helft van 2022 opgeleverd gaan worden.  

Bekijk het factsheet Opleiden 2025 Waar staan we nu? voor een volledig overzicht van wat er al bereikt is.