Innovatie

Innovatie is volgens de Federatie de sleutel om de zorg ook voor de toekomst kwalitatief hoogwaardig en toegankelijk te houden. De Federatie vindt een actieve rol van medisch specialisten bij innovatie van groot belang. In de toekomstvisie Medisch Specialist 2025 heeft innovatie daarom een prominente plek en is bovendien een actueel thema binnen de medische vervolgopleiding.

De zorg wordt de komende jaren geconfronteerd met een stijgende vraag, die bovendien steeds complexer wordt. Innovatie is de sleutel om de zorg ook voor de toekomst kwalitatief hoogwaardig en toegankelijk te houden. Dit maakt een heldere visie van de medisch specialist op en een actieve rol bij innovatie van groot belang. In de toekomstvisie Medisch Specialist 2025 heeft innovatie daarom een prominente plek. 

Digitale zorg

In de visie staat onder andere hoe de Federatie digitale zorg wil stimuleren en verankeren. Zo reikt de Federatie elke twee jaar de Wetenschaps- en Innovatieprijs uit. De Federatie heeft in de visie ook de ambitie opgenomen om in 2025 in elk netwerk een Chief Medical Information Officer (CMIO) te hebben. Deze vormt de schakel tussen patiënt, medisch specialist en technologieontwikkelaar. Lees welke andere ambities de Federatie heeft voor innovatie. Bovendien is innovatie een belangrijk thema binnen het realiseren van de Juiste zorg op de juiste plek.

De zorg wordt de komende jaren geconfronteerd met een stijgende vraag, die bovendien steeds complexer wordt. Innovatie is de sleutel om de zorg ook voor de toekomst kwalitatief hoogwaardig en toegankelijk te houden. Dit maakt een heldere visie van de medisch specialist op en een actieve rol bij innovatie van groot belang. In de toekomstvisie Medisch Specialist 2025 heeft innovatie daarom een prominente plek.

Digitale zorg

In de visie staat onder andere hoe de Federatie digitale zorg wil stimuleren en verankeren. Zo reikt de Federatie elke twee jaar de Wetenschaps- en Innovatieprijs uit. De Federatie heeft in de visie ook de ambitie opgenomen om in 2025 in elk netwerk een Chief Medical Information Officer (CMIO) te hebben. Deze vormt de schakel tussen patiënt, medisch specialist en technologieontwikkelaar. Lees welke andere ambities de Federatie heeft voor innovatie. Bovendien is innovatie een belangrijk thema binnen het realiseren van de Juiste zorg op de juiste plek.

Netwerk Innovatie

De Federatie wil innovatie dichter bij de medisch-specialistische praktijk brengen en medisch specialisten meer inzicht geven in bestaande en nieuwe ontwikkelingen en de mogelijkheden daarvan. Daarom heeft de Federatie het Netwerk Innovatie opgericht. Het innovatienetwerk is er om kennis uit te wisselen, elkaar te inspireren en partijen bij elkaar te brengen die gezamenlijk initiatieven kunnen opstarten. Alle leden van wetenschappelijke verenigingen die namens hun organisatie actief zijn op innovatie kunnen aan het netwerk deelnemen. In principe komt het Netwerk Innovatie tweemaal per jaar bijeen.

Kennisbank

Veel organisaties richten zich op innovaties in de zorg, maar informatie over zorginnovatie is soms lastig te vinden of versnipperd. De overheid heeft daarom een kennisbank opgezet: www.zorgvoorinnoveren.nl met informatie over onder andere financiering, internationalisering en wet- en regelgeving.

Bekijk ook