Digitaal toetsen bevalt goed

Wetenschappelijke verenigingen kunnen vanaf nu gebruik maken van toetsingstool RemindoToets. Dit biedt hun de mogelijkheid digitaal toetsen af te nemen. In het kader van het project Opleiden 2025 van de Federatie Medisch Specialisten wordt de toetsingstool aan alle wetenschappelijke verenigingen aangeboden. De aanleiding hiervoor was de wens bij wetenschappelijke verenigingen om de afname van toetsen efficiënter en in samenwerking met elkaar te ontwikkelen. 

De eerste ervaringen zijn overwegend positief. Zoals die van Marianne van Iersel, klinisch geriater Radboudumc en voorzitter werkgroep Landelijke kennistoets van de Nederlandse Vereniging van Klinische Geriatrie (NVKG) vertelt: ‘Een paar jaar terug bekeken we de optie van digitaal toetsen, maar toen waren de systemen naast duur ook gebruiksonvriendelijk. Eerder dit jaar kwam de overstap naar online toetsen voor de NVKG in een stroomversnelling door de COVID-19 uitbraak. Ineens bestond immers de mogelijkheid om veel artsen live op één plek samen te brengen voor toetsafname niet meer.’  

Winst 

‘De eerste digitale toetsafname verliep soepel. Aios en examinatoren waren tevreden, vonden het een fijn systeem en men was ook blij dat er nu geen reistijd was,’ zegt Van Iersel. ‘Digitaal toetsen past bij het huidige tijdsbeeld en het vele digitale werken. Als beheerder heb je in meer detail zicht op het beloop van een toets, ten opzichte van surveilleren ter plekke. De technische ondersteuning van RemindoToets is erg goed en klantgericht. En er is winst door een snellere verwerking en itemanalyse.’ 

Uitdaging 

‘Het voornemen is er om verder te gaan met digitaal toetsen, nu de eerste ervaringen ronduit positief te noemen zijn. De volgende uitdaging is het ontwikkelen van verschillende vraagvorm-opties, meer gebruik maken van figuren in de vragen en kijken of er iets verder in de toekomst uitwisseling van kennis en toetsvragen met andere wetenschappelijke verenigingen mogelijk is.’ 

Meer weten over het aanbod van de Federatie Medisch Specialisten aan wetenschappelijke verenigingen voor gebruik van toetsingstool RemindoToets? Neem dan contact op via opleiding@demedischspecialist.nl

Bekijk ook