Leestip: artikel Beter en leuker leren

Met de beschikbaarheid van snel internet en de optie om eenvoudig video’s te maken en te delen, zijn de mogelijkheden voor digitaal onderwijs enorm toegenomen. De Federatie Medisch Specialisten ondersteunt wetenschappelijke verenigingen vanuit Opleiden 2025 bij onderwijsvernieuwingen als e-learning en blended learning en om de onderlinge samenwerking tussen wetenschappelijke verenigingen te versterken.  

De Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) deed als één van de eerste wetenschappelijke verenigingen mee aan een pilot voor de ontwikkeling van een Digitale Leeromgeving. Zij schreven een artikel over hun eerste ervaringen voor het blad MeMorad, het kwartaalblad van de NVvR voor en door leden.