Experimenten interprofessioneel opleiden van start

Netwerkgeneeskunde vraagt om interprofessioneel samenwerken en leren. In het kader van het project Opleiden 2025 zijn afgelopen maanden vijf experimenten interprofessioneel opleiden van start gegaan en voor komende maand staan er nog drie op de rol. De experimenten zijn proeftuinen waarin bestaande initiatieven worden uitvergroot. Hiermee ontdekken we in de praktijk wat wel werkt en wat niet als we over grenzen heen willen organiseren en wat bevorderende en belemmerende factoren zijn voor interprofessioneel opleiden. 

Interprofessioneel opleiden is geen doel op zich, maar een middel om tot betere kwaliteit van zorg te komen waarbij de patiënt de zorg als samenhangend geheel ervaart. De vijf experimenten die van start gingen zijn daarom gericht op zorgthema’s die bij uitstek om samenwerking tussen verschillende professionals vragen. Met als doel de samenwerking bevorderen: in de kliniek, tussen de eerste en tweede lijn (transmuraal), met de publieke gezondheidszorg en ten aanzien van de geestelijke gezondheidszorg. Bij alle experimenten zijn dan ook minimaal aios en andere zorgprofessionals van drie verschillende specialismen betrokken. Alle lessons learned uit de experimenten worden vertaald naar handreikingen voor de medische vervolgopleidingen. 

De eerste vijf experimenten zijn:

 1. CO-BRA: complexe patiënt - Beter door Reflectie en Afstemming
  Interprofessioneel leren in en van een MDO3+ uit het AmsterdamUMC
 2. Een netwerkstage rondom behandeladviescentrum ouderengeneeskunde
  Interprofessionele zorg voor patiënten met cognitieve stoornissen een experiment van het HMC Bronovo en het LUMC
 3. Intensieve Samenwerkings Afdeling (ISA)
  Samen leren in de zorg rondom de multimorbide patiënten in samenwerking met het Jeroen Bosch ziekenhuis en het Ziekenhuis Gelderse Vallei 
 4. Transmurale digitale consultatie
  Dit experiment van het OOR ON consultatieproject uit het Radboud UMC en het cardiometabool zorgnetwerk vanuit het UMC Utrecht.
 5. Leren van samen werken en samen leren tijdens de covid-crisis
  Een experiment in de vorm van een onderzoek de Federatie Medisch Specialisten in samenwerking met het Radboud UMC

Lees meer