E-learning De kern van samen beslissen

Voor alle medisch specialisten, opleiders en aios die hun kennis over gespreksvoering en hun communicatieve vaardigheden in samen beslissen verder aan willen scherpen, is er nu de e-learning De kern van samen beslissen. Deze interprofessioneel ingestoken e-learning focust op wat samen beslissen nu écht betekent voor jou als zorgverlener in je dagelijkse werk.

Aanmelden

Samen beslissen is een proces waarin zorgverlener en patiënt samen bespreken welk medisch beleid het beste bij de patiënt past. Alle mogelijkheden, voor- en nadelen, patiëntvoorkeuren en omstandigheden worden hierin meegenomen. Deze e-learning is ontwikkeld vanuit het Programma Uitkomstgerichte zorg in samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten, V&VN en NFU.

Inhoud

De e-learning bestaat uit vijf modules onderverdeeld in korte microlearnings met een doorlooptijd van ongeveer vijftien minuten. De korte doorlooptijd maakt het gemakkelijk om compacte stukjes training in te plannen. Voor de accreditatie van medisch specialisten wordt elke module afgesloten met een toetsmodule die bestaat uit multiple choice-vragen. Bij afronding ontvang je een digitaal certificaat. De e-learningmodules zijn in totaal voor 5,75 punten door ABAN geaccrediteerd.

 1. Module: De route van één patiënt van opname tot ontslag (2 punten)
  In deze module maak je kennis met een patiënt die in eerste instantie bij de huisarts komt, omdat hij zich niet zo lekker voelt. Mogelijk heeft hij een TIA gehad. Later krijgt hij ook een herseninfarct. Vanuit verschillende perspectieven, zowel van zorgprofessionals als de patiënt en zijn naasten, kijk je naar het samen-beslissen-proces in de route van deze persoon.
 2. Module: De route van verschillende patiënten van opname tot ontslag (2 punten)
  In deze module volg je verschillende patiënten: een kind, een student en een volwassen patiënt. Ieder heeft een ander verhaal en ziektebeeld. Je krijgt hier een inkijk in de route die zij bewandelen in het proces van samen beslissen. Wat gaat goed en wat kan beter? Hoe zou jij het aanpakken?
 3. Module: Interprofessionele samenwerking (0,75 punt)
  In deze verdiepingsmodule kijk je hoe interprofessioneel samenwerken het proces van samen beslissen beter kan ondersteunen.
 4. Module: Bijzondere doelgroepen (0,5 punt)
  Deze verdiepingsmodule richt zich op specifieke doelgroepen die ander gedrag of andere vaardigheden van je vragen. Waar moet je rekening mee houden? En hoe kun je samen beslissen hier toepassen?
 5. Module: De rol van de verpleegkundige (0,5 punt)
  De verschillende rollen van de verpleegkundige of verpleegkundig specialist staan in deze verdiepingsmodule centraal, waarbij de focus ligt op het samen beslissen-proces en de mogelijke toepassingen in het dagelijkse werk. 

Voor wie?

 • Medisch specialisten
 • Opleiders en plaatsvervangend opleiders
 • Aios
 • Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten, leerling en praktijkopleiders kunnen de e-learning volgen via het Platform Uitkomstgerichte Zorg.
   

Aanmelden

Aanmelden voor deze e-learning is kosteloos en kan op twee manieren:

 • Heb je al een account voor de digitale leeromgeving? Ga direct naar dlo.demedischspecialist.nl
 • Heb je nog geen account voor de digitale leeromgeving? Meld je dan eerst aan. Na aanmelding duurt het op werkdagen 48 uur om je gratis account aan te maken. 

Doe ook de zelfscan 

Wil je weten in hoeverre je de basiscompetenties van samen beslissen in de praktijk brengt en welke vaardigheden je nog verder kunt ontwikkelen? Doe dan de zelfscan Samen beslissen. Deze kan behulpzaam zijn bij het maken van je keuzes voor verdere ontwikkeling. 


Bekijk ook