Zelfscan samen beslissen

Samen beslissen vormt een onderdeel van de dagelijkse praktijk van de medisch specialist. Als arts zet je je kennis en vaardigheden in om de beste zorg voor de patiënt te leveren. De basis die je hiervoor nodig hebt op het gebied van samen beslissen, is ondergebracht in een competentieset.

Door de vragen in deze zelfscan te beantwoorden, breng je in kaart in hoeverre je deze basiscompetenties al in praktijk brengt en of je bepaalde kennis en vaardigheden nog verder kunt ontwikkelen.

Aan het eind van de vragenlijst worden je scores weergegeven in een spindiagram. De uitslag kan behulpzaam zijn bij je keuzes voor verdere ontwikkeling.