’Verwondering biedt vaak mooie aanknopingspunten voor verbetering’

Aios zijn volop vertegenwoordigd in de werkgroepen van Opleiden 2025. Terecht, vindt Anu ter Haar, aios kindergeneeskunde en bestuurslid van De Jonge Specialist. ’Voor aios is dit dé kans om mee te denken over de opleiding, die ons voorbereidt op onze toekomstige baan. Daar hebben we nu invloed op.’

‘Toen ik over Opleiden 2025 van de Federatie Medisch Specialisten hoorde, dacht ik: ‘Fantastisch project. Omvangrijk, veel deelnemers uit allerlei disciplines en een cruciaal onderwerp: mijn eigen toekomst’. Ook vanuit De Jonge Specialist omarmen we dit project: één van onze speerpunten is de kwaliteit van de opleiding.’

Kritisch beoordelen

Ook in mijn eigen opleiding zie ik dingen die ik anders zou willen. Meer aandacht voor de inzet van zorgtechnologie bijvoorbeeld. Wat is er ontwikkeld en hoe kunnen we dat gebruiken en ook: kritisch leren beoordelen over of het wel echt gaat om een bruikbare, betrouwbare en praktisch inzetbare innovatie. De Jonge Specialist heeft al een Competentieset Technologische Innovatie ontwikkeld. Die wordt nu gebruikt als leidraad voor opleidingsvernieuwing rond dit thema. 

Samen optrekken

Nog een belangrijk thema waar meer aandacht voor moet komen in de opleiding: de juiste zorg op de juiste plek en interprofessioneel werken. Ik denk dat aios van alle specialismen nu nog te veel op eilandjes worden opgeleid. In mijn vak is er bijvoorbeeld meer samenwerking mogelijk met de eerste lijn. Denk aan voorlichting geven aan ouders: wanneer ga je met een kind met koorts naar de spoedeisende hulp en wanneer naar de huisarts? Ik denk dat we daar als kinderartsen actiever in kunnen optrekken met huisartsen en consultatiebureaus. Dat gebeurt hier en daar ook al.
Laten we goede ideeën en initiatieven delen via landelijke platforms. En laten we ons als aios blijven verwonderen. Wij zijn nog niet vastgeroest in het systeem. Oprechte verwondering biedt vaak mooie aanknopingspunten voor verbetering.’

Bekijk ook

Anu ter Haar