Drie nieuwe experimenten interprofessioneel opleiden gestart

Interprofessioneel opleiden is een middel om tot betere kwaliteit van zorg te komen waarbij de patiënt de zorg als samenhangend geheel ervaart. Daarom zijn in het kader van Opleiden 2025 drie nieuwe experimenten interprofessioneel opleiden van start gegaan die bij uitstek om samenwerking tussen verschillende professionals vragen. Het gaat om de zorgthema’s palliatieve zorg, prehabilitatiezorg en waardegedreven zorg. In totaal lopen er nu acht experimenten.  

De experimenten zijn proeftuinen waarin bestaande initiatieven worden uitvergroot. Hiermee ontdekken we in de praktijk wat wel werkt en wat niet als we over grenzen heen willen organiseren én wat bevorderende en belemmerende factoren zijn voor interprofessioneel opleiden.  

De drie nieuwe experimenten zijn: 

  • Interprofessioneel leren in de palliatieve zorg. Het samenbrengen, uittesten, waar nodig doorontwikkelen en ontsluiten van leermiddelen voor aios. Bijvoorbeeld een simulatietraining complexe situaties in palliatieve zorg en een online cursus palliatieve zorg.  
  • Van huis naar thuis: Interprofessioneel samenwerken en leren door aios in de prehabilitatiezorg. Aios en haios volgen tijdens dit experiment van het Antonius Ziekenhuis onder meer een online cursus leefstijl en korte netwerkstages.  
  • Waardegedreven zorg. Een experiment van het AmsterdamUMC waarin aios zich kunnen verdiepen in delen van het zorgpad van de patiënt en hoe je hier waarde aan kunt toevoegen. 

Lees meer over deze experimenten

Lees ook over de vijf experimenten interprofessioneel opleiden die eerder al van start gingen.