Onverwachte winst voor interprofessioneel opleiden

Tijdens de COVID-crisis was werken en leren over grenzen heen heel gewoon. Rangen en standen vielen weg. Het gaf interprofessioneel opleiden en samenwerken in het ziekenhuis een enorme boost. ‘Een kans voor de toekomst’. 

De Federatie Medisch Specialisten interviewde in het kader van het project Opleiden 2025 zes professionals werkzaam in ziekenhuizen in de zwaarst getroffen regio’s. De hoofdvraag: wat bracht de COVID-crisis interprofessioneel opleiden en hoe houden we dat vast?  

Eén van de geïnterviewden is internist Paetrick Netten uit het Jeroen Bosch Ziekenhuis. ‘Door deze COVID-crisis heeft iedereen gezien en gevoeld hoe belangrijk een brede samenwerking tussen specialismen is. Nu moeten we doorpakken. Essentieel is dat je weet wat de ander doet en elkaar laagdrempelig weet te vinden.’

Ook Geneviève Ector, aios interne geneeskunde, beaamt dat interprofessioneel samenwerken begint bij elkaar leren kennen. ‘Eigenlijk was het, ondanks de ellende die COVID-19 voor veel mensen bracht, voor veel artsen een perfecte meeloopstage.’ Ze gaat verder en vertelt: ‘Ik vond het zelf ook erg verrassend om te merken hoeveel raakvlakken mijn specialisme eigenlijk heeft met andere vakken.’ 

Lees het artikel Opleiden over grenzen tijdens de COVID-crisis