Beschikbaar: E-learning De kern van samen beslissen

Hoe pas jij samen beslissen toe in de dialoog met je patiënt? Voor alle medisch specialisten, opleiders en aios die hun kennis over gespreksvoering en hun communicatieve vaardigheden in samen beslissen aan willen scherpen, is er nu de e-learning De kern van samen beslissen. Deze interprofessioneel ingestoken e-learning focust op wat samen beslissen nu écht betekent in je dagelijkse werk als zorgverlener. Je doorloopt vijf verschillende modules opgedeeld in compacte microlearnings van ieder vijftien minuten. Je reflecteert op de manier waarop jij samen beslissen toepast in een dialoog met de patiënt. Accreditatie is aangevraagd voor in totaal 6 punten bij ABAN.

Samen beslissen is een proces waarin zorgverlener en patiënt samen bespreken welk medisch beleid het beste bij de patiënt past. Alle mogelijkheden, voor- en nadelen, patiëntvoorkeuren en omstandigheden worden hierin meegenomen. Bekijk hier de definitie van samen beslissen. Deze e-learning is ontwikkeld vanuit het Programma Uitkomstgerichte zorg in samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten, V&VN en NFU. 

Aanmelden

Aanmelden voor deze e-learning is kosteloos en kan op twee manieren:  

Doe ook de zelfscan  

Wil je weten in hoeverre je de basiscompetenties van samen beslissen in de praktijk brengt en welke vaardigheden je nog verder kunt ontwikkelen? Doe dan de zelfscan Samen beslissen. Deze kan behulpzaam zijn bij het maken van je keuzes voor verdere ontwikkeling.

Bekijk ook