Beschikbaar: Werkvormen interprofessioneel opleiden in de zorg

De Federatie publiceert ‘Werkvormen interprofessioneel opleiden in de zorg’ ter ondersteuning van het interprofessioneel opleiden tijdens de medische vervolgopleidingen. Want als we van de dokters van de toekomst verwachten dat ze de juiste zorg op de juiste plek leveren en zich bekwamen in netwerkgeneeskunde, dan moeten we aios nu op de werkvloer zoveel mogelijk in de gelegenheid stellen om met verschillende zorgprofessionals binnen en buiten de opleidingsinstelling samen te leren en te werken. ‘De werkvloer is onze opleidingsvloer. Voor goede patiëntenzorg, nu en zeker straks, is het noodzakelijk dat het een interprofessionele werkvloer wordt. Dat gaat niet vanzelf,’ aldus Hein Brackel kinderarts en bestuurslid van de Federatie. Daarom komt de Federatie met een werkvormenbundel speciaal voor opleiders en onderwijskundigen.

De werkvormenbundel kwam tot stand in het kader van Opleiden 2025 in samenwerking met het promotietraject van psycholoog Natasja Looman van het Radboudumc in Nijmegen en ZonMw. Opleiders, onderwijskundigen en aios vanuit de medische vervolgopleidingen, maar ook de huisartsen en sociale geneeskundigen hebben bijgedragen met hun ervaringen. De werkvormen zijn beschreven door de zorgprofessionals en opleidingsbetrokkenen die ze in de praktijk hebben ontworpen en uitgevoerd. Het merendeel van de werkvormen is gericht op de interprofessionele samenwerking tussen aios en andere zorgprofessionals, maar zijn ook geschikt voor studenten van andere zorgprofessies. 

Uit onderzoek blijkt dat effectief samenwerken namelijk niet altijd vanzelfsprekend is en dat onder andere aios dit niet vanzelf leren tijdens hun medische vervolgopleidingen. Er zijn specifieke leeractiviteiten nodig tijdens de opleidingen die de interprofessionele werkcontext optimaal benutten als leeromgeving. 

Voor situaties zoals het inzicht krijgen in de cultuurverschillen tussen disciplines, inzicht in de power dynamics of reflecteren op de vooroordelen over collega’s uit de andere lijn biedt de werkvormenbundel concrete handvatten om aan de slag te gaan inclusief leerdoelen, een uitgewerkt lesplan en praktische tips voor de begeleider. Zet één van de meer dan 20 verzamelde werkvormen in tijdens het interprofessionele onderwijs, bekijk nu welke voor jou van toepassing zijn

Heb je aanvullende of alternatieve werkvormen? Wil je je ervaring met een van de interprofessionele werkvormen delen? Neem contact op met de Federatie Medisch Specialisten via opleiding@demedischspecialist.nl.


Bekijk welke werkvormen jij kunt gebruiken en download de werkvormenbundel.

Bekijk ook