‘Digitale leeromgeving als katalysator voor hechtere samenwerking’

De uitdrukking één plus één is drie gaat zeker op als het om samenwerking tussen de wetenschappelijke verenigingen gaat. ‘De tijd van nu vraagt om een bredere blik op gezondheidszorg, over de grenzen van specialismen heen.’ Gynaecoloog Jan van Lith, voorzitter van het deelproject Structureel (door)ontwikkelen en samenwerken van Opleiden 2025, over de winst van samenwerking met een digitale leeromgeving.

‘De afgelopen decennia stonden in het teken van fragmentatie, van subspecialisatie. Dat was toen nuttig en nodig. Binnen Opleiden 2025 kijken we samen met wetenschappelijke verenigingen hoe we meer samenhang en samenwerking tussen specialismen kunnen realiseren met betrekking tot opleiden.’

Gezamenlijk vormgeven

Eén van de instrumenten om dit te bereiken is een digitale leeromgeving. Van Lith: ‘Ieder van ons toetst de voortgang van aios, gebruikt een portfolio-systeem en ontwikkelt leermiddelen en cursussen. Waarom zouden we hierin niet meer samen optrekken en bekijken hoe we systemen en praktische tools zo kunnen inrichten dat meerdere specialismen er gebruik van kunnen maken?’ Ook inhoudelijk zit er overlap in de medische vervolgopleidingen, zegt Van Lith. ‘Denk aan toetsvragen over beeldvorming van bepaalde organen. Die kunnen zowel relevant zijn voor gynaecologen als voor radiologen, orthopeden en chirurgen. Het zou mooi zijn als we die toetsen, of zelfs opleidingsonderdelen als geheel, gezamenlijk kunnen vormgeven.’ 

Katalysator

Volgens Van Lith zijn er wetenschappelijke verenigingen die mooie onderwijsmiddelen hebben ontwikkeld voor vakoverstijgende kennis en vaardigheden. Bijvoorbeeld op het gebied van medisch leiderschap en doelmatigheid. ‘Laten we kijken of we die onderwijsmiddelen digitaal beschikbaar kunnen maken, zodat we ze makkelijk kunnen delen en elke wetenschappelijke vereniging er gebruik van kan maken. Zo ontstaat hopelijk een sneeuwbaleffect. Ik beschouw de digitale leeromgeving als een belangrijke katalysator voor een hechtere samenwerking die we steeds verder kunnen uitbouwen.’

Grote belangstelling

Uit een eerste inventarisatie onder wetenschappelijke verenigingen blijkt dat de belangstelling voor de digitale leeromgeving groot is. ‘Het zal misschien best lastig zijn om los te laten wat je gewend was, maar de voordelen worden breed gedragen. Zolang er voldoende ruimte blijft voor een eigen invulling en we ervoor zorgen dat de leeromgeving technisch staat als een huis.’ Doel is dat de leeromgeving onder meer gebruikt wordt voor het plannen en uitwisselen van leeractiviteiten, het aanbieden van e-learnings en het afnemen van toetsen. 

Zelf aan het stuur

Van Lith zet zich met veel enthousiasme in voor Opleiden 2025. ‘Ik vind het belangrijk om te blijven reflecteren op wat we doen, actief op zoek te gaan naar verbetering en zelf aan het roer te staan van verandering. Dat houdt me wakker en maakt mijn werk leuker.’