Opleiden in samen beslissen

De Federatie Medisch Specialisten heeft in samenwerking met het Erasmus MC het programma Opleiden in samen beslissen voor a(n)ios en opleiders ontwikkeld. Dit programma bestaat uit een masterclass voor opleiders en een upgrade training voor a(n)ios.  

Tijdens de bijeenkomsten ligt de focus op het verder aanscherpen van de professionele en communicatieve vaardigheden in het proces van samen beslissen, waarbij als hulpmiddel een beveiligd videoportaal wordt gebruikt voor het monitoren en geven van feedback op consulten. Binnen het programma zijn de masterclass voor opleiders en de upgrade training voor a(n)ios afzonderlijk te volgen, maar kan het van enorme meerwaarde zijn wanneer opleider en a(n)ios het programma gelijktijdig doorlopen. 

Dit programma is onderdeel van project Opleiden 2025 en er zijn geen deelnamekosten aan verbonden. Meer informatie of inschrijven voor de Upgrade training samen beslissen voor a(n)ios of de Masterclass Opleiden in samen beslissen voor opleiders.