Kennisagenda algemene kindergeneeskunde

Het vakgebied van de kindergeneeskunde is volop in ontwikkeling maar er zijn nog best veel kennishiaten over behandeling, diagnostiek, nazorg en organisatie van zorg waar kinderartsen in de praktijk tegenaanlopen. Bij de kinderartsen bestond daarom de behoefte om door middel van het opstellen van een Kennisagenda de belangrijkste onderzoeksvragen in kaart te brengen, waarmee zorgevaluatie onderzoek opgestart kan worden. Het Kennisinstituut werd gevraagd om dit traject te begeleiden.  

Onze aanpak

Het Kennisinstituut bood procesbegeleiding en een onafhankelijke blik bij het prioriteren van onderwerpen. Daarbij werkten wij volgens ons vaste stappenplan: 

  • Het Kennisinstituut gaf advies over het samenstellen van een werkgroep met breed draagvlak binnen de vakgroep. 
  • Het Kennisinstituut haalde alle kennishiaten uit de relevante richtlijnen en vroeg alle leden van de wetenschappelijke vereniging om kennishiaten binnen hun eigen aandachtsgebied te formuleren. Ook andere betrokken organisaties (o.a. patiënten, huisartsen, verpleegkundigen) leverden input. Daarnaast zijn alle universitaire en algemene kinderafdelingen benaderd om de onderzoeksactiviteiten te inventariseren  binnen de algemene kindergeneeskunde in de afgelopen vijf jaar. 
  • Het Kennisinstituut bundelde en ontdubbelde de kennishiaten en organiseerde een prioriteringsbijeenkomst met medisch specialisten, patiëntenvertegenwoordigers en andere stakeholders. Vervolgens maakt de werkgroep met de input van deze bijeenkomst een top 10 die vervolgens bekrachtigd is door het bestuur. 
  • Daarnaast gaf het Kennisinstituut een advies over hoe er uitvoering kan worden gegeven aan de kennisagenda: wie wordt er binnen de vereniging verantwoordelijk hiervoor, hoe kun je dit organiseren, hoe ziet netwerkvorming eruit?  
  • Het Kennisinstituut bood ondersteuning bij het schrijven van het rapport. 

Het resultaat

De vereniging voor kindergeneeskunde beschikt nu over een breed gedragen kennisagenda met een top 10 geprioriteerde kennishiaten. Voor de uitvoering van deze kennisagenda heeft de NVK een subsidie ontvangen uit een fonds dat als doel heeft netwerkvorming voor onderzoek binnen de algemene kindergeneeskunde te bevorderen.  

Bekijk ook