Expertise

Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft expertise in huis om u te adviseren en te ondersteunen bij de ontwikkeling en toepassing van kwaliteitsinstrumenten en geïntegreerd kwaliteitsbeleid. Daarbij kunt u denken aan richtlijnen, indicatoren, kwaliteitsvisitatie, literatuurreviews en het ontwikkelen van een samenhangend kwaliteitsbeleid. Maar u kunt ook bij ons terecht voor trainingen of coaching op het gebied van ontwikkelen en toepassen van kwaliteitsinstrumenten.