Medewerkers

Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten adviseert en ondersteunt bij de ontwikkeling en toepassing van kwaliteitsinstrumenten en geïntegreerd kwaliteitsbeleid. Denk aan richtlijnen, indicatoren, kwaliteitsvisitatie, Iiteratuurreviews, het ontwikkelen van een samenhangend kwaliteitsbeleid, en trainingen of coaching op het gebied van ontwikkelen en toepassen van kwaliteitsinstrumenten.

Senior adviseurs en teamleiders

Adviseurs

Junior adviseurs

Literatuurspecialisten

Secretariaat

Administratie