Organisatie

De Federatie Medisch Specialisten wordt gevormd door 32 wetenschappelijke verenigingen. De voorzitters vormen samen de Algemene Vergadering en controleren het bestuur van de Federatie. Het bestuur bestaat uit zes medisch specialisten: een voorzitter en vijf bestuursleden met ieder hun eigen aandachtsgebied. Het Federatiebureau voert het beleid van de Federatie uit onder leiding van de directie. Dagelijks zetten circa 160 gedreven en betrokken medewerkers van het Federatiebureau en ons Kennisinstituut zich in om ervoor te zorgen dat medisch specialisten kunnen doen wat ze willen doen: de beste zorg leveren.

Organogram Federatie Medisch Specialisten

Ondersteuning bij de uitoefening en ontwikkeling van het vak

De Federatie ondersteunt wetenschappelijke verenigingen en medisch specialisten bij kwaliteitsverbetering, het vertalen van beleid naar de dagelijkse praktijk. De inbreng van medisch specialisten is daarbij essentieel. Dat gebeurt via vier raden. Elke medisch specialist in een raad vertegenwoordigt een wetenschappelijke vereniging en dus specialisme. We maken diverse handreikingen, leidraden en modellen. Denk aan de Registratiewijzer en de Richtlijnendatabase. Ons Kennisinstituut biedt daarnaast ondersteuning bij zorgevaluatie, de ontwikkeling van richtlijnen, keuzehulpen en kwaliteitsvisitaties. Je vindt alle materialen en meer informatie op onze themapagina’s.

Belangenbehartiging

Namens de wetenschappelijke verenigingen voeren we lobby om afspraken te maken met de overheid, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. Over o.a. patiëntveiligheid, arbeidsmarktproblematiek, terugdringen van administratielast, verbeteren van gegevensuitwisseling, verdelen van opleidingsplaatsen, positioneren van medische staven en het bevorderen van gelijkgerichtheid en onderlinge solidariteit. Hiertoe werken we nauw samen met een aantal organisaties in het zorgveld. Denk hierbij aan de KNMG, Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), De Jonge Specialist (DJS), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Patiëntenfederatie Nederland en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Daarnaast participeren we in diverse programma’s en platforms. De woordvoerders van de Federatie ondersteunen alle wetenschappelijke verenigingen bij de externe communicatie richting de media.  

Statuten

Raadpleeg de statuten van de Federatie.

Jaarverslagen

De Federatie verenigt alle 32 wetenschappelijke verenigingen en vertegenwoordigt daarmee ruim 23.000 medisch specialisten. Dat schept verplichtingen. Met ons jaarverslag laten we zien hoe we hieraan gewerkt hebben en welke successen we bereikt hebben voor onze achterban.

 

Jaarverslag 2023
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015