Richtlijnen

Medisch-specialistische richtlijnen vormen het fundament onder het medisch handelen. Ze ondersteunen de klinische besluitvorming en dragen bij aan betere zorg, meer transparantie en minder ongewenste praktijkvariatie.

Het Kennisinstituut begeleidt wetenschappelijke verenigingen bij het opstellen van richtlijnen en maakt ze toegankelijk via de Richtlijnendatabase. Daarnaast ontwikkelt het Kennisinstituut methodieken om de kwaliteit van richtlijnen steeds verder te verbeteren. Lees meer over deze activiteiten.