Richtlijnendatabase

De Richtlijnendatabase is dé centrale plek voor evidence based richtlijnen van alle specialismen. De database is ontwikkeld door het Kennisinstituut en IKNL in opdracht van de Federatie Medisch Specialisten. Op dit moment bevat de database ruim 600 richtlijnen. Het Kennisinstituut publiceert richtlijnen van wetenschappelijke verenigingen in de database, mits deze voldoen aan de daarvoor geldende kwaliteitseisen.

Wat doet het Kennisinstituut voor u?

Ontwikkelt u een richtlijn? Het Kennisinstituut kan deze publiceren in de Richtlijnendatabase. Daarvoor is het nodig dat de richtlijn een modulaire opbouw heeft, geautoriseerd is door alle relevante wetenschappelijke verenigingen en dat er sprake is van een systematische zoekactie naar medische literatuur. Ook is het van belang dat de richtlijn aandacht besteedt aan het patiëntenperspectief. Wij vertellen u graag meer over de eisen waar een richtlijn aan moet voldoen om opgenomen te worden in de database.

Wilt u de database kunnen gebruiken als naslagwerk? Dan raden wij u aan om een account aan te maken. Daarmee benut u de mogelijkheden van de Richtlijnendatabase optimaal en blijft u altijd op de hoogte van updates die voor u relevant zijn. Lees hoe u een account aanmaakt.

Opbouw van de database

In de Richtlijnendatabase vindt u de richtlijnen die voor u relevant zijn op één centrale plek. Door de gebruiksvriendelijke opzet kan de gebruiker gemakkelijk zoeken en schakelen tussen verschillende onderdelen in de database, aanbevelingen vinden en zo nodig de achterliggende onderbouwing en aanverwante documenten raadplegen. Medisch specialisten die een account aanmaken, blijven via een systeem van notificaties op de hoogte van wijzigingen en nieuws in voor hen relevante richtlijnen en kunnen feedback geven.

De richtlijnen in de database zijn opgebouwd uit modules. Een module bestaat uit een uitgangsvraag, een aanbeveling, de onderbouwing, de overwegingen en verantwoordingsinformatie. De modulaire opzet maakt het mogelijk om richtlijnen sneller te updaten, het vergemakkelijkt de integratie tussen (onderdelen van) richtlijnen en maakt onderlinge verwijzing mogelijk. Zo kan de gebruiker bijvoorbeeld makkelijk schakelen tussen de module over COPD bij hartfalen (richtlijn Hartfalen) en Hartfalen bij COPD (richtlijn COPD).

Meer weten?

Wij helpen u graag bij uw vragen over de Richtlijnendatabase, het publiceren van richtlijnen op de database, het aanmaken van een account, of aanzetten van notificaties. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@richtlijnendatabase.nl.

Richtlijnen die ontwikkeld zijn met ondersteuning van het Kennisinstituut voldoen aan de kwaliteitseisen van de Richtlijnendatabase en worden daarom ook gepubliceerd op de database. Lees meer over de ontwikkeling van richtlijnen met ondersteuning van het Kennisinstituut.