Over het Kennisinstituut

Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten wordt gedreven door de ambitie van iedere medisch specialist om de beste zorg te verlenen aan zijn of haar patiënt. Daarom waarborgen de adviseurs van het Kennisinstituut dat medisch specialisten overal en altijd de beschikking hebben over de meest actuele kennis en behandelinzichten.
Medewerkers Kennisinstituut

De adviseurs van het Kennisinstituut adviseren de 32 wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten op onafhankelijke en transparante wijze en verzorgen procesbegeleiding volgens beproefde methodieken. Ze kennen het werkveld en de eisen die daar worden gesteld, en ze zijn op de hoogte van de laatste stand van wetenschap en praktijk. Zo ondersteunt het Kennisinstituut medisch specialisten bij de uitoefening en ontwikkeling van het vak. Waardoor patiënten overal in Nederland kunnen rekenen op de beste zorg ter wereld.

Het Kennisinstituut is een zelfstandig onderdeel van de Federatie Medisch Specialisten. In de Raad Kwaliteit stelt de Federatie gezamenlijk beleid vast rondom de kwaliteit van medisch-specialistische zorg. Het Kennisinstituut biedt een platform om dit beleid uit te voeren. Op die manier werken de Raad Kwaliteit, wetenschappelijke verenigingen en het Kennisinstituut nauw samen om de kwaliteit van de zorg te blijven verbeteren en daarmee de medisch-specialistische zorg naar buiten toe sterk te positioneren. 

Teus van Barneveld, directeur: “In het Kennisinstituut komen wetenschap, beleid en praktijk samen. Vanuit deze brede kennis en ervaring kunnen wij wetenschappelijke verenigingen optimaal begeleiden. Zij schakelen onze expertise in bij de ontwikkeling en toepassing van kwaliteitsinstrumenten, zoals richtlijnen, kwaliteitsvisitatie, kwaliteitsmeting en keuzehulpen. Ook begeleiden we hen bij het opstellen van een kennisagenda of zorgevaluatie agenda en denken we mee over zaken als de inbreng van patiënten bij richtlijnontwikkeling. Inmiddels ondersteunen wij 30 wetenschappelijke verenigingen.”

Om de kennis over kwaliteitsbeleid en kwaliteitsprojecten te bundelen, te borgen en te delen, werkt het kennisinstituut met kennisfora voor de belangrijkste werkgebieden: Richtlijnenmethodiek, Kwaliteitsvisitatie & kwaliteitsmeting, Implementatie, Kosten en baten in de gezondheidszorg, Patiëntenparticipatie en Zorgevaluatie. Innovatie en internationale samenwerking zijn binnen deze kennisfora belangrijke speerpunten.


 

Lees meer over de producten en diensten van het Kennisinstituut.

Bekijk de publicaties waar het Kennisinstituut aan meewerkte.