Over het Kennisinstituut

Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten zet zijn expertise in voor kwaliteitsverbetering van medisch-specialistische zorg in Nederland. Dit doet het vanuit de overtuiging dat elke patiënt goede zorg moet krijgen, afgestemd op zijn zorgbehoefte, verleend door een professional in een daarvoor passende setting. Het Kennisinstituut is een zelfstandig onderdeel van de Federatie Medisch Specialisten.
Image

In de Raad Kwaliteit stelt de Federatie gezamenlijk beleid vast rondom de kwaliteit van medisch-specialistische zorg. Het Kennisinstituut biedt een platform om dit beleid uit te voeren. Op die manier werken de Raad Kwaliteit, wetenschappelijke verenigingen en het Kennisinstituut nauw samen om de kwaliteit van de zorg te blijven verbeteren en daarmee de medisch-specialistische zorg naar buiten toe sterk te positioneren. 

Teus van Barneveld, directeur: “In het Kennisinstituut komen wetenschap, beleid en praktijk samen. Vanuit deze brede kennis en ervaring kunnen wij wetenschappelijke verenigingen optimaal begeleiden bij het opzetten en uitvoeren van kwaliteitsbeleid. Zij schakelen onze expertise in bij de ontwikkeling en toepassing van kwaliteitsinstrumenten, zoals richtlijnen, kwaliteitsvisitatie, kwaliteitsmeting en keuzehulpen. Ook begeleiden we hen bij het opstellen van een kennisagenda of zorgevaluatie agenda en denken we mee over zaken als de inbreng van patiënten bij richtlijnontwikkeling. Inmiddels ondersteunen wij 30 wetenschappelijke verenigingen.”

Om de kennis over kwaliteitsbeleid en kwaliteitsprojecten te bundelen, te borgen en te delen, zijn in 2015 Kennisfora ingesteld voor de belangrijkste werkgebieden: Richtlijnenmethodiek, Kwaliteitsvisitatie & kwaliteitsmeting, Implementatie, Kosten en baten in de gezondheidszorg, Patiëntenparticipatie en Zorgevaluatie. Innovatie en internationale samenwerking zijn binnen deze kennisfora belangrijke speerpunten.

Lees meer over de producten en diensten van het Kennisinstituut.

Bekijk de publicaties waar het Kennisinstituut aan meewerkte.