Financiële analyses

De kosten in de gezondheidszorg stijgen snel. Om patiënten ook in de toekomst optimale zorg te kunnen bieden, is het van belang om bewust om te gaan met de beschikbare middelen en te streven naar doelmatigheid: goede zorg tegen aanvaardbare kosten. Medisch specialisten nemen daarin ook verantwoordelijkheid. Door kostenaspecten op een zorgvuldige manier mee te nemen in de overwegingen bij richtlijnen, kunnen richtlijnen bijdragen aan goede en betaalbare zorg.

De expertise van het Kennisinstituut op dit thema is gebundeld in ons Kennisforum ‘Kosten en baten in de gezondheidszorg’. Dit kennisforum ondersteunt wetenschappelijke verenigingen die in kaart willen brengen welk onderzoek er beschikbaar is over kosteneffectiviteit van medische interventies. Ook kunnen onze adviseurs in beeld brengen wat de financiële impact is van veranderingen in de zorg, zoals een nieuwe aanbeveling in een richtlijn. 

Van en voor de medisch specialist

Onze kracht bij dergelijke projecten is dat wij - als onderdeel van de Federatie - de medisch specialisten vertegenwoordigen: wij staan dichtbij de beroepsgroep en weten wat daar speelt. Het Kennisinstituut bouwt op de gegevens en kennis van professionals in de praktijk en houdt rekening met de verschillende belangen. Daarmee zijn we een vertrouwde samenwerkingspartner, niet alleen op het gebied van kosten- en financieringsvraagstukken, maar voor kwaliteitsprojecten in de breedste zin.

Methodiek

Naast het uitvoeren van het literatuuronderzoek en kostenanalyses denkt ons Kennisforum ‘Kosten en baten in de gezondheidszorg’ ook na over de methodologie en de wijze waarop dit het beste kan worden geïntegreerd in de werkwijzen van het Kennisinstituut, zoals de methodiek voor richtlijnontwikkeling.

Meer weten?