Richtlijnontwikkeling

Richtlijnen vormen het uitgangspunt bij medisch handelen en slaan een brug tussen wetenschap en praktijk. Een hoogwaardige richtlijn is gebaseerd op het best beschikbare wetenschappelijke bewijs en is op een systematische en transparante wijze ontwikkeld.

Wat doet het Kennisinstituut voor u?

Het Kennisinstituut kan uw wetenschappelijke vereniging op professionele wijze ondersteunen bij alle werkzaamheden die komen kijken bij de ontwikkeling van evidence based richtlijnen. Daarbij kunnen wij u veel werk uit handen nemen, waardoor de inzet van uw richtlijnwerkgroepleden efficiƫnter kan worden benut. U kunt bij ons terecht voor:

 • het schrijven van projectaanvragen
 • het ondersteunen van werkgroepen bij richtlijnontwikkeling
 • het opstellen van een onderhoudsplan om uw richtlijnen actueel te houden
 • het invoeren van richtlijnen in de Richtlijnendatabase

Bij richtlijnontwikkeling nemen wij de kwaliteitseisen mee die gesteld worden aan (internationale) richtlijnen zoals vastgelegd in het AGREE II-instrument. Ook voldoet onze richtlijnontwikkeling aan de eisen uit het rapport Medisch Specialistische Richtlijnen 3.0 van de adviescommissie Richtlijnen.

Onze aanpak

Naast procesbegeleiding biedt het Kennisinstituut intensieve inhoudelijke ondersteuning bij richtlijnontwikkeling. Denk daarbij aan:

 • uitvoerige knelpuntenanalyses
 • uitvoerige zoekacties in verschillende biomedische databases door een informatiespecialist
 • ondersteuning bij het systematisch selecteren van literatuur
 • samenvatten van de literatuur inclusief data-extractie en risk of bias beoordeling (indien mogelijk het uitvoeren van een meta-analyse)
 • beoordeling van de kwaliteit van het bewijs volgens de GRADE-methodiek (Grading Recommendation Assesment, Development and Evaluation)
 • begeleiding bij het schrijven van de overwegingen en het opstellen van de aanbevelingen
 • ordenen van commentaren in de commentaarfase en ondersteuning bij een juiste verwerking van de commentaren
 • organiseren van de autorisatiefase van de richtlijn

Gedurende het ontwikkeltraject houden wij de wetenschappelijke vereniging op de hoogte van het proces en de voortgang.

Het Kennisinstituut heeft jarenlange ervaring op het gebied van richtlijnontwikkeling. Dankzij ons uitgebreide netwerk kunnen wij relevante stakeholders op het juiste moment en op de juiste wijze betrekken bij de richtlijnontwikkeling. Daardoor zorgt onze werkwijze voor een optimaal draagvlak voor de richtlijn en een betere implementatie in de praktijk. Onze adviseurs houden hun kennis over richtlijnontwikkeling actief bij, zodat ze altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van richtlijnmethodieken en u optimaal kunnen adviseren en begeleiden.

Meer weten?

Afhankelijk van uw vraag ontvangt u een passend voorstel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stefanie Hofstede via s.hofstede@kennisinstituut.nl.