Zorgevaluatie

Internationaal onderzoek laat zien dat bij ongeveer de helft van de medische behandelingen een sluitende wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt. Zorgevaluatie is klinisch evaluatieonderzoek naar de effectiviteit van bestaande zorg. Hiermee kan het klinisch handelen onderbouwd worden en richtlijnen worden aangescherpt. Dit leidt tot gezondheidswinst voor patiënten en doelmatige zorg. Daarom is zorgevaluatie een belangrijk onderdeel van het medisch-specialistische kwaliteitsbeleid.

Vanuit de Federatie Medisch Specialisten werkt de adviescommissie Zorgevaluatie aan een aanpak om zorgevaluatie structureel onderdeel te laten worden van het medisch-specialistisch kwaliteitsbeleid. Meer hierover leest in het Adviesrapport Zorgevaluatie.

Zorgevaluatie is meer dan alleen het uitvoeren van een vergelijkend onderzoek, het is een proces met een aantal belangrijke onderdelen. Het opstellen van een gedragen kennisagenda is een eerste stap in het proces van zorgevaluatie. Het kennisinstituut ondersteunt wetenschappelijke verenigingen bij het opstellen van kennisagenda’s.