Onderzoeksnetwerk opzetten

Het inzetten van onderzoeksnetwerken in de zorg geeft meer mogelijkheden om beter en meer toepasbaar onderzoek te doen en resultaten sneller te kunnen implementeren.

Om dit te ondersteunen, heeft de Federatie Medisch Specialisten met ZonMw en het Instituut voor Briljante Mislukkingen een ‘netwerkvoorbereider’ ontwikkeld. Deze tool helpt u om goed voorbereid aan de slag te gaan met het opzetten van een netwerk. U krijgt informatie over startvoorwaarden en een passende structuur, de opbrengsten van een netwerk, en u kunt leren van de ervaringen vanuit bestaande netwerken. Ook nodigen we u van harte uit om uw eigen ervaringen te delen op de website www.netwerkvoorbereider.nl.