Kennisagenda's

Zorgevaluatie is klinisch evaluatieonderzoek naar de effectiviteit van bestaande zorg. Het opstellen van een kennisagenda is een eerste stap in het proces van zorgevaluatie. Een kennisagenda is een beschrijving van de belangrijkste kennishiaten binnen een discipline. Daarbij hoort een plan van aanpak dat beschrijft hoe deze kennislacunes kunnen worden opgelost door middel van klinisch onderzoek. In een kennisagenda kunnen ook andere typen kennishiaten zijn opgenomen, zoals organisatie van zorg en innovatieve onderwerpen.

Het Kennisinstituut begeleidt wetenschappelijke verenigingen bij het opstellen van een breed gedragen kennisagenda. Onze adviseurs hebben ruime ervaring met het opstellen van een kennisagenda, weten welke methodiek werkt en waar mogelijke barrières liggen. Bovendien voeren wij frequent overleg met diverse stakeholders, zoals de Patiëntenfederatie Nederland en onderzoeksfinancier ZonMw.

Thijs Schwartz, MDL-arts en voorzitter Projectcommissie MDL-Kennisagenda:

”Het Kennisinstituut begeleidde de ontwikkeling van onze kennisagenda en bood een methodiek om met alle betrokken partijen te komen tot een objectieve, goed onderbouwde en breed gedragen prioritering van de kennishiaten. Daarnaast kregen we advies over praktische zaken zoals het opzetten van onderzoeksnetwerken en het regelen van financiering.”

Onze aanpak

Bij het ontwikkelen van een kennisagenda werken wij volgens een gedegen stappenplan. Deze methodiek zorgt er voor dat de kennisagenda voldoet aan de checklist voor de bruikbaarheid van kennisagenda’s voor de ZonMw-programmering. Het Kennisinstituut biedt procesbegeleiding en kan met een onafhankelijke blik wetenschappelijke verenigingen helpen bij het prioriteren van onderwerpen.

  • Allereerst adviseren wij hoe de vereniging het beste een werkgroep met breed draagvlak binnen de vakgroep kan vormen.
  • Vervolgens worden de kennishiaten in kaart gebracht: een adviseur van het Kennisinstituut haalt alle kennishiaten uit de relevante richtlijnen en vraagt alle leden om kennishiaten binnen hun eigen aandachtsgebied te formuleren. Ook andere betrokken organisaties (o.a. patiënten, huisartsen) vragen we om input.
  • Mogelijk sluit een kennishiaat aan bij de activiteiten van een bestaande onderzoeksgroep. Daarom brengen we de onderzoekslijnen van UMC’s en STZ in kaart. Daarmee identificeren we tegelijkertijd waar witte vlekken op het gebied van onderzoek zitten.
  • Het Kennisinstituut bundelt en ontdubbelt de kennishiaten en organiseert een prioriteringsbijeenkomst met medisch specialisten en andere stakeholders. Vervolgens maakt de werkgroep met de input van deze bijeenkomst een top-10 die vervolgens bekrachtigd kan worden door het bestuur.
  • Het Kennisinstituut ondersteunt bij het schrijven van een publicatie ‘Agenda zorgevaluatie’ of ‘Kennisagenda’. Een adviseur van het Kennisinstituut kan bijvoorbeeld een eerste aanzet schrijven die vervolgens door de wetenschappelijke verenigingen wordt aangevuld.
  • Desgewenst kan het Kennisinstituut advies geven over een effectieve implementatie van de onderzoeksresultaten.

Werkdocumenten

Stappenplan ontwikkelen kennisagenda
Stappenplan netwerkvorming
Werkafspraken patiënteninbreng kennisagenda's

Het resultaat

Het resultaat is een breed gedragen rapport met de geprioriteerde kennishiaten in de richtlijnen en bestaande praktijkproblemen binnen een vakgroep. Het rapport voldoet aan de randvoorwaarden voor financiering door ZonMw, waardoor de kans groter is dat een onderzoeksaanvraag wordt gehonoreerd. Daarnaast leveren wij een beschrijving van hoe een onderzoeksconsortium opgezet kan worden.

Kennisagenda’s in ontwikkeling

Op dit moment zijn de volgende wetenschappelijke verenigingen bezig met de ontwikkeling van kennisagenda’s:

Vereniging Gereed
   
NVNG (update) voorjaar 2024
VSG (update) voorjaar 2024
NVvP en NVK (soma en psyche jeugd) najaar 2024
NVKNO (update) najaar 2024
NVvC (update) najaar 2024
NVZA (update) najaar 2024
NVIC eind 2024
NVSHA eind 2024


Meer weten?

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen bij het opstellen van kennisagenda's en zorgevaluatie? Neemt u dan voor meer informatie contact op met Romy Zwarts- van de Putte via r.zwarts@kennisinstituut.nl.

Gepubliceerde kennisagenda's

Kennisagenda KNO 2013
Kennisagenda KNO 2018
Kennisagenda NIV 2022-2025
Kennisagenda NIV 2017
Kennisagenda NOG
Onderzoeksagenda beweegzorg NOV 2023
Onderzoeksagenda NOV 2019-2022
Kennisagenda NOV 2015
Kennisagenda NVA 2022
Kennisagenda NVA 2018
Kennisagenda NVALT 2023
Kennisagenda NVALT 2019
Kennisagenda NVDV
Kennisagenda NVvH 2022
Kennisagenda NVvH 2018
Kennisagenda NVvH Top28 2018
Kennisagenda NVK
Kennisagenda NVKC
Kennisagenda NVKF
Kennisagenda NVKG en NIV: Ouderen in het Ziekenhuis 2023-2026
Kennisagenda NVKG 2015
Kennisagenda NVMDL 2023
Kennisagenda NVMDL 2016
Kennisagenda NVMM
Kennisagenda NVN 2023-2027
Kennisagenda NVN 2018-2022
Kennisagenda NVOG 2023-2026
Kennisagenda NVOG 2020-2023
Kennisagenda NVOG 2017-2020
Kennisagenda NVPC
Kennisagenda NVR 2023
Kennisagenda NVR 2019
Kennisagenda NVT
Kennisagenda NVVC
Kennisagenda NVvN
Kennisagenda NVVP
Kennisagenda NVvP
Kennisagenda NVvR 2023-2027
Kennisagenda NVvR i.s.m. NVNG 2018-2022
Kennisagenda NVRO
Kennisagenda NVU 2016-2020
Kennisagenda NVU 2020-2024
Kennisagenda NVZA
Kennisagenda VKGN
Kennisagenda VRA 2023
Kennisagenda VRA
Kennisagenda VSG