Patiëntenparticipatie

Het Kennisforum ‘Patiëntenparticipatie’ van het Kennisinstituut werkt aan instrumenten die een impuls geven aan patiëntgerichte zorg. Bijvoorbeeld door de patiënt als partner te betrekken bij de ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten, zoals richtlijnen. 

Maar ook door samen met de patiënt hulpmiddelen te ontwikkelen die de patiënt in staat stellen om samen met de arts een goede beslissing te kunnen maken over passende zorg. Denk aan instrumenten die de besluitvorming ondersteunen, of betrouwbare patiënteninformatie. Een actieve participatie van patiënten is essentieel om patiëntgerichte zorg te kunnen bieden en kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren. 

Wat doet het Kennisinstituut voor u?

Het Kennisforum ‘Patiëntenparticipatie’ kan u adviseren hoe u de input van patiënten kunt gebruiken bij het ontwikkelen kwaliteitsinstrumenten zoals richtlijnen. Daarnaast kunnen wij u helpen bij het ontwikkelen van instrumenten die patiëntgerichte zorg bevorderen. Momenteel werken wij aan de volgende activiteiten: 

  • Patiëntenparticipatie in kwaliteitsstandaarden: Adviseurs van het Kennisinstituut stelden in samenwerking met de Patiëntenfederatie Nederland een werkwijze op, waarmee input van patiënten op een betere manier kan worden meegenomen bij richtlijnontwikkeling. Hiermee kunnen wetenschappelijke verenigingen de kwaliteit van bijvoorbeeld richtlijnen verder verbeteren. Deze werkwijze is door het Kennisforum samen met de Patiëntenfederatie Nederland geëvalueerd en verder doorontwikkeld. 
  • Keuzekaarten: hulp bij een weloverwogen beslissing: Het Kennisinstituut werkt in opdracht van de wetenschappelijke verenigingen samen met de Patiëntenfederatie Nederland aan de ontwikkeling van keuzekaarten die inzicht geven in de verschillende behandelmogelijkheden bij een aandoening. Arts en patiënt kunnen deze tools in de spreekkamer benutten om samen een weloverwogen beslissing te nemen over passende zorg. Lees meer 
  • Tweedelijns patiënteninformatie op Thuisarts.nl: de Federatie Medisch Specialisten, NHG en Patiëntenfederatie Nederland werken samen aan betrouwbare patiënteninformatie over tweedelijns zorg voor de publiekswebsite Thuisarts. Daarmee heeft de patiënt één centrale plek voor betrouwbare informatie over huisartsenzorg én medisch-specialistische zorg. Het Kennisinstituut ontwikkelt hiervoor de teksten op basis van de medisch-specialistische richtlijnen. Meer informatie is te vinden op de projectpagina over Thuisarts. Neem contact op met het Thuisartsteam van het Kennisinstituut via thuisarts@kennisinstituut.nl.  

Onze aanpak

U kunt contact met ons opnemen met alle vragen die betrekking hebben op het ontwikkelen of implementeren van instrumenten ter bevordering van patiëntgerichte zorg. Het Kennisforum kan ook samen met u bekijken op welke manier de participatie van de patiënt in uw project of instrument geborgd kan worden. Afhankelijk van uw vraag ontvangt u een voorstel op maat. 

Wij werken nauw samen met de Patiëntenfederatie Nederland en andere voor u relevante partijen. Daarnaast werken wij actief aan het verbreden van kennis op het gebied van patiëntenparticipatie, zowel nationaal als internationaal. Bijvoorbeeld door promotieonderzoek in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen en het Dartmouth College Hannover (USA). 

Meer weten? 

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van patiëntenparticipatie? Lees meer in dit document of neem dan contact op met patiëntenparticipatie@kennisinstituut.nl

Bekijk ook

Thuisarts.nl 
Federatie Medisch Specialisten: Samen beslissen