Kwaliteitsbeleid

Het kwaliteitsbeleid voor medisch-specialistische zorg kent verschillende instrumenten. Denk bijvoorbeeld aan richtlijnen, nascholing, kwaliteitsvisitaties of monitoring van zorg met kwaliteitsindicatoren.

Het Kennisinstituut helpt wetenschappelijke verenigingen om deze kwaliteitsinstrumenten goed op elkaar af te stemmen. Zo ontstaat een coherente kwaliteitscyclus waarmee zorginstellingen de zorg aan de patiënt continu kunnen verbeteren en borgen. Samenwerking, verantwoordelijkheid en het afleggen van verantwoording staan daarin centraal.

Lees meer over geïntegreerd kwaliteitsbeleid en specifiek wat wij voor u kunnen doen m.b.t. de Kwaliteits- en doelmatigheidsagenda.