Geïntegreerd kwaliteitsbeleid

Geïntegreerd kwaliteitsbeleid betekent dat alle onderdelen van het kwaliteitsbeleid met elkaar samenhangen (de kwaliteitscyclus). Dus richtlijnen, kwaliteitsmeting, kwaliteitsvisitatie, zorgevaluatie vormen samen een geheel, waar patiëntenparticipatie en samen beslissen ook deel van uitmaken.

Als een wetenschappelijke vereniging een samenhangend kwaliteitsbeleid heeft, is het makkelijker om koers te houden en het beleid te blijven ontwikkelen. Ook kan het kwaliteitsbeleid van verenigingen hierdoor makkelijker aansluiten bij het gezamenlijke geïntegreerde kwaliteitsbeleid van de Raad Kwaliteit.

Wat doet het Kennisinstituut voor u?

Het Kennisinstituut adviseert wetenschappelijke verenigingen bij het ontwikkelen en uitvoeren van een geïntegreerd kwaliteitsbeleid. Dat varieert van (meedenken bij) het opstellen van een kwaliteitsbeleidsplan tot continue advisering van bestuur of commissie kwaliteit. Ook kunnen we helpen bij het schrijven van SKMS-aanvragen voor kwaliteitsprojecten.

Doordat het Kennisinstituut bijna alle wetenschappelijke verenigingen kent en meerdere verenigingen adviseert met betrekking tot hun kwaliteitsbeleid, kunnen adviseurs eenvoudig ideeën en goede voorbeelden uitwisselen. Daardoor kunnen verenigingen ook makkelijker samenwerken op kwaliteitsprojecten. Ook zijn er korte lijnen tussen het Kennisinstituut en de afdeling Beleid van de Federatie, wat maakt dat er makkelijk wordt afgestemd en de adviseurs van het Kennisinstituut goed op de hoogte zijn van wat er speelt binnen de Federatie.

Onze aanpak

Bij het opstellen van een kwaliteitsbeleidsplan doen we eerst een inventarisatie van wat er al bestaat aan kwaliteitsbeleid en -producten, en van de wensen en ideeën van de vereniging. Vervolgens kijken we hoe er eenheid in aangebracht kan worden en hoe het kwaliteitsbeleid binnen de vereniging vormgegeven en verankerd zou kunnen worden, zodat het enerzijds past bij de vereniging en anderzijds aansluit bij het gezamenlijke kwaliteitsbeleid van de Federatie.

Als we op continue basis adviseren, beginnen we vaak ook met het opstellen van een kwaliteitsbeleidsplan, maar blijven we betrokken. Dat betekent dat we het bestuur en de commissie kwaliteit ondersteunen en adviseren over de uitvoering van het beleidsplan, over te starten projecten, en over vragen die uit de Raad Kwaliteit komen.

Wat levert het u op?

Met de ondersteuning van het Kennisinstituut kunt u een kwaliteitsbeleid ontwikkelen dat past bij uw wetenschappelijke vereniging, goed aansluit bij het gezamenlijke kwaliteitsbeleid van de Federatie en continu onderhouden kan worden. Desgewenst kan een adviseur van het Kennisinstituut een deel van de uitvoering blijven ondersteunen. Omdat besturen van verenigingen vaak om de paar jaar wisselen, is het prettig als er een meerjarenplan ligt voor het kwaliteitsbeleid.

Meer weten?

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen bij het ontwikkelen en uitvoeren van een geïntegreerd kwaliteitsbeleid? Neemt u dan voor meer informatie contact op met dr. M.A. (Margreet) Pols via m.pols@kennisinstituut.nl.