Leefstijladviezen in richtlijnen

input gevraagd

Het Kennisinstituut doet in opdracht van de Coalitie Leefstijl in de Zorg onderzoek naar de implementatie van leefstijladviezen uit onder andere medisch-specialistische richtlijnen. Graag nemen we daarbij de input van zoveel mogelijk medisch specialisten mee. Vul de vragenlijst nu in. Het invullen duurt maximaal 10 minuten en kan tot 5 juli 2024. 

Het doel van de survey 

Het doel van de survey is tweeledig: 

  1. Inventariseren in hoeverre leefstijladviezen uit de richtlijnen worden toegepast in de praktijk. 
  2. In kaart brengen welke aanbevelingen leiden tot handelingsperspectief. 

Toelichting op de survey 

Leefstijladviezen zijn vaak onderdeel van medisch-specialistische richtlijnen. Dit sluit goed aan bij de doelstellingen van de visie ‘Medisch Specialist 2035’, waarin leefstijlgeneeskunde een belangrijk thema is. Uit een recent rapport bleek dat in ongeveer 65% van de medisch-specialistische richtlijnen voor veelvoorkomende chronische aandoeningen leefstijladviezen werden opgenomen. Deze adviezen variëren echter in mate van voorkomen en formulering, waardoor het onduidelijk is of zij handelingsperspectief bieden voor de praktijk. 

Heel veel dank voor uw medewerking. Mocht u of uw leden vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de betrokken collega's van het Kennisinstituut van de Federatie: 

Vul de vragenlijst in
Lees de gebruikersvoorwaarden van de survey