Verduurzamen Uitkomstgerichte zorg

Hoe kan informatie over uitkomsten van zorgtrajecten duurzaam worden ingezet als onderdeel van de kwaliteitscyclus om daarmee de zorg continu te verbeteren? Deze vraag staat centraal tijdens het project Verduurzamen Uitkomstgerichte zorg. Het project was een initiatief van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV), Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) en de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV). 

Onze aanpak 

Het ministerie van VWS heeft in het kader van het programma Uitkomstgerichte Zorg kwaliteitsgelden gereserveerd om uitkomstgerichte zorg ook in de toekomst te borgen. Een praktische manier dit te doen, is het inbedden van de principes van uitkomstgerichte zorg in alle onderdelen en instrumenten van de kwaliteitscyclus van de wetenschappelijke verenigingen. In dit project zijn met subsidie van ZonMw showcases uitgewerkt voor drie aandoeningen waarbij men al goed op weg is met uitkomstgerichte zorg: chronische nierschade (NIV), knieartrose (NOV) en dikkedarmkanker (NVvH). Het Kennisinstituut leidde het overkoepelende project, waarin de geleerde lessen uit de showcases verzameld en geanalyseerd werden, aangevuld met verdiepende interviews. Op basis daarvan werden een handleiding en een toolkit geschreven voor wetenschappelijke verenigingen om de instrumenten en onderlinge samenhang van de kwaliteitscyclus in kaart te brengen en te verbeteren op basis van uitkomstinformatie. Uiteindelijk moet dit de zorgprofessionals in staat stellen om te leren en verbeteren, en samen met de patiënt de beste behandeling te kiezen. 

Resultaat 

In januari 2024 presenteerden de initiatiefnemers van de showcases en het overkoepelende project hun resultaten aan wetenschappelijke verenigingen, kwaliteitsregistraties en andere stakeholders. Daarnaast zijn ook de rapporten en andere producten van de afzonderlijke projecten opgeleverd. Op basis van de bevindingen zal ZonMw een subsidie uitschrijven voor de tweede ronde van dit project.