Kwaliteitsstandaard Transitiezorg

1,3 miljoen jongeren in Nederland groeien op met een chronische aandoening zoals diabetes, astma, een hartafwijking, buikpijn of psychische klachten. Als ze 18 jaar worden, staan zij voor een vaak abrupte overgang van de kinderarts naar een arts voor volwassenen. De kwaliteitsstandaard Jongeren in transitie van kinderzorg naar volwassenenzorg die in 2022 werd gepubliceerd, moet deze overgang gaan ondersteunen. Deze standaard beschrijft de norm voor goede transitiezorg en geeft concrete aanbevelingen, handvatten en een stappenplan. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde ontwikkelde de kwaliteitsstandaard in samenwerking met diverse veldpartijen. Het Kennisinstituut begeleidde dit traject.  

Onze aanpak

Het project is geïnitieerd door FNO en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). Er waren twee werkgroepen samengesteld; een werkgroep voor de ontwikkeling van de inhoud en een werkgroep voor de organisatie van de zorg en toepassing van de kwaliteitsstandaard. Voor deze aanpak is gekozen omdat vaak blijkt dat na oplevering van een richtlijn of kwaliteitsstandaard, het gebruik en de toepassing ervan achterblijft. In de werkgroep Inhoud zaten zorgprofessionals, jongeren en patiëntenvertegenwoordiging en in de werkgroep Organisatie & Toepassing zaten naast zorgprofessionals en jongeren ook vertegenwoordigers van verzekeraars en zorgorganisaties. 

De NICE-richtlijn ‘Transition from children’s to adults’ services for young people using health or social care services’ (2016) is als startpunt gekozen. Disseminatie, communicatie en implementatie vormen een belangrijk onderdeel van het project. Hiervoor is extra subsidie toegekend door ZonMw. 

Resultaat 

Deze kwaliteitsstandaard geeft handvatten om de transitie van zorg van de kinder- naar de volwassenenzorg beter te organiseren. Hiermee wordt ondersteuning geboden aan de brede groep jongeren die leeft met een chronisch gezondheidsprobleem van somatisch en/of psychische aard al dan niet met een (verstandelijke) beperking tijdens de transitieleeftijd (12 tot 25 jaar). Daarnaast is de kwaliteitsstandaard van belang voor alle zorgverleners in de zorg die betrokken zijn bij jongeren die overgaan van kinder- naar volwassenenzorg, zowel in de langdurige en curatieve zorg als de revalidatie-, verstandelijke gehandicapten- en geestelijke gezondheidszorg. 

Ook is er een budget impact analyse, een toolbox en actieplan opgeleverd om de transitiezorg in te regelen en te verankeren (disseminatie & implementatie) in de zorgpraktijk. Deze toolbox bouwt voort op de Transitie Toolkit van Op Eigen Benen. Verder is informatie op Thuisarts.nl beschikbaar gesteld, evenals op andere voor jongeren relevante plekken die te maken hebben met een transitietraject. Tot slot is een aanzet gegeven tot een netwerk van experts in transitiezorg (expertisenetwerk). Ook jongeren die het transitieproces doorlopen kunnen hierin hun expertise beschikbaar stellen. 

Bekijk de kwaliteitsstandaard Jongeren in transitie van kinderzorg naar volwassenenzorg 

Bekijk de Thuisartsteksten over dit onderwerp:

Meer weten over dit project?

Voor informatie over dit traject kunt u terecht bij Dunja Dreesens, senior adviseur, op d.dreesens@kennisinstituut.nl.